Δήμος Θάσου: Ετοιμότητα απολύμανσης όλων των σχολείων και των δημοτικών χώρων

Ο Δήμαρχος του νησιού καλεί τους κατοίκους να επιδείξουν ατομική ευθύνη και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών

Ο Δήμος Θάσου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για την προφύλαξη της υγείας των κατοίκων και της δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορονοϊού, ενημερώνει του κατοίκους της Θάσου ότι διαθέτει σχετική ετοιμότητα για την απολύμανση όλων των σχολικών μονάδων και των δημοτικών χώρων της Θάσου (παιδικοί σταθμοί, κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, ΚΑΠΗ, δημοτικές εγκαταστάσεις κλπ).

Ο Δήμαρχος Θάσου Λευθέρης Κυριακίδης επισημαίνει ότι ο Δήμος Θάσου θα λάβει οποιοδήποτε μέτρο κριθεί αναγκαίο από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες για την προστασία των κατοίκων. Επισημαίνει δε, ότι όλοι οι κάτοικοι πρέπει να επιδείξουν ατομική ευθύνη και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών.