Δήμος Θάσου: Εγκρίθηκαν ακόμα 4 θέσεις εργασίας μόνιμου προσωπικού

Αφορούν την πρόσληψη στον τομέα των διοικητικών αλλά και μηχανικών χωροταξίας – πολεοδομίας, πολιτικών μηχανικών και τοπογράφων μηχανικών

Με απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της με αριθμό 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α ), σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4622/2019 και 4590/2019, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων (Ε.Π Π) για το έτος 2020, εγκρίθηκε η έναρξη της διαδικασίας πλήρωσης των 4 θέσεων μόνιμου τακτικού προσωπικού στον Δήμο Θάσου: [ΠΕ-Διοικητικών, ΠΕ-Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών και ΤΕ-Τοπογράφων Μηχανικών].

Οι ανωτέρω θέσεις, μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων διοικητικών διαδικασιών, θα πληρωθούν κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης από το ΑΣΕΠ.

Σημειώνουμε ότι ήδη ο Δήμος Θάσου βρίσκεται στην τελική διαδικασία πρόληψης των επιτυχόντων της προκήρυξη 10Κ/2018 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την κάλυψη 3 θέσεων μόνιμου τακτικού προσωπικού: [ΠΕ-Πληροφορικής, ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ-Διοικητικού (Οικονομολόγος)].

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης δήλωσε:

«Ο Δήμος Θάσου, ως Νησιωτικός Δήμος, αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα υποστελέχωσης των υπηρεσιών του, σε βαθμό μάλιστα που ορισμένες υπηρεσίες αδυνατούν ακόμη και να λειτουργήσουν.

Στόχος της Διοίκησης του Δήμου είναι η στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου με μόνιμο τακτικό προσωπικό, γεγονός που θα οδηγήσει στην καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του προς όφελος των κατοίκων της Θάσου.

Ως Διοίκηση εργαστήκαμε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση».