Νέο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στο νησί της Θάσου

Υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Επανακατασκευή οχετών ομβρίων στον Λιμένα», συνολικής δαπάνης 346.500 ευρώ-Ποιες παρεμβάσεις περιλαμβάνει

Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Θάσου, Λευτέρη Κυριακίδη και τον εκπρόσωπο της Ανώνυμης Τεχνικής Τουριστικής Εμποροβιοτεχνικής και Εργοληπτικής Εταιρίας, με Δ.Τ. ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε., Πέτρο Μεγκλή, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Επανακατασκευή οχετών ομβρίων στον Λιμένα (Θάσος) Δήμου Θάσου», συνολικής δαπάνης 346.500 ευρώ με ΦΠΑ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός κιβωτοειδούς οχετού μήκους 215m, δύο καναλιών ομβροσυλλογής για τη διευθέτηση των επιφανειακών όμβριων υδάτων με τις απαιτούμενες σωληνώσεις και σχάρες υδροσυλλογής και στην ανακατασκευή του οδοστρώματος άνωθεν του οχετού με τα απαιτούμενα κρασπεδόρειθρα για την αρτιότερη διευθέτηση των επιφανειακών όμβριων υδάτων

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου, Λευτέρης Κυριακίδης δήλωσε: «Παρά τις δυσκολίες, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε και υλοποιούμε έργα που αφενός αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πλημμύρες του 2019, αφετέρου θωρακίζουν υπάρχουσες υποδομές και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες αντιπλημμυρικής προστασίας, προς όφελος των πολιτών της Θάσου».