Δήμος Θάσου: Ψήφισμα για τις κινητοποιήσεις των αγροτών

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θάσου δηλώνει τη συμπαράστασή του στους Έλληνες αγρότες

Τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στον αγώνα τους.

Αναλυτικά το ψήφισμα

Ο αγροτικός κόσμος τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δέχεται τις συνέπειες της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Η συνεχομένη αύξηση του κόστους παραγωγής, η κλιματική αλλαγή αλλά και η μείωση των επιδοτήσεων καθιστούν την επαγγελματική ενασχόληση με τον αγροτικό τομέα μετέωρη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θάσου δηλώνει τη συμπαράστασή του στους Έλληνες αγρότες και στηρίζει τα αιτήματά τους, αναγνωρίζοντας τον καθημερινό δύσκολο αγώνα τους.

Θεωρούμε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση δύναται να πράξει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος και την καλούμε να το πράξει άμεσα προς όφελος όλων.