«Καμπάνα» 20 χιλιάδων ευρώ στην PFIC για μη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (Απόφαση)

Το ΚΕΠΠΕ Καβάλας διαπίστωσε 15 συνολικά παραβάσεις, ρύπανση και υποβάθμιση που προκάλεσε η εταιρία από την ανεξέλεγκτη διαχείριση αποβλήτων!

O Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος υπέγραψε την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 την με αριθμό πρωτοκόλλου 4521 απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου στην εταιρία παραγωγής και εμπορίας φωσφορικού οξέος και σύνθετων λιπασμάτων PFIC Ltd για τη μη τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της κειμένης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μετά από εισήγηση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Διαβάστε όλο το κείμενο της απόφασης εδώ

 

Αναλυτικότερα:

Στις 13 Ιουνίου 2016 το Πταισματοδικείο Καβάλας «ζήτησε» εγγράφως τη διενέργεια αυτοψίας στο Εργοστάσιο της Νέας Καρβάλης.

Ο έλεγχος του ΚΕΠΠΕ πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες αργότερα, με την έκθεση αυτοψίας να συντάσσεται στις 23 Σεπτεμβρίου 2016.

Σύμφωνα με αυτήν διαπιστώθηκαν συνολικά 15 παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2016, η εταιρία ζήτησε και πήρε παράταση χρόνου υποβολής απόψεων και στις 10 Οκτωβρίου 2016 κατέθεσε υλικό που, σύμφωνα με την ίδια, αποδείκνυε συμμόρφωση.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2016, το ΚΕΠΠΕ Καβάλας εισηγήθηκε την επιβολή προστίμου με το αιτιολογικό ότι:

Α. Η εταιρεία εκ των υστέρων προέβη σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε σε ενέργειες συμμόρφωσης, αποκατάστασης των ρυπασμένων χώρων και παράδοσης των αποβλήτων εντούτοις δεν αναιρεί τις διαπιστωθείσες παραβάσεις κατά την ώρα της αυτοψίας και την ρύπανση και υποβάθμιση που προκάλεσε από την ανεξέλεγκτη διαχείριση αποβλήτων.

Β. Η εταιρεία ενήργησε κατά παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της 12) σχετικής Απόφασης και της κείμενης νομοθεσίας όπως αναφέρθηκαν στο 16) σχετικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το 18 σχετ. της εταιρείας κατατεθειμένα στοιχεία είναι αποδεκτό ότι διενεργεί ανά 15ημερο χημικές αναλύσεις στα υγρά απόβλητα καθώς και μετρήσεις F στα υπόγεια ύδατα των γεωτρήσεων.

Στις 13 Ιανουαρίου 2017 ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας υπογράφει την απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου ύψους € 20.000,00 (είκοσι χιλιάδων ευρώ).