(Ξανα)ενεργοποιείται το ΥΠΕΝ για την αξιοποίηση της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου

Συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας που οφείλει να παραδώσει το πόρισμά της στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως τις 31 Οκτωβρίου 2017

Στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα» προχώρησε με απόφασή του την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με το energypress.gr, η Ομάδα Εργασίας, υπό τον γ.γ. του υπουργείου Μιχάλη Βερροιόπουλο, έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου (ΥΑΦΑ) «Νότια Καβάλα» στο πλαίσιο του γενικότερου ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας.

Ειδικότερα, η Ομάδα Εργασίας θα εξετάσει τις σχετικές τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους, σε συνδυασμό µε το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για το φυσικό αέριο και τους όρους ασφάλειας εφοδιασμού στην περιοχή, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ως προς τις δυνατότητες αξιοποίησης της ΥΑΦΑ «Νότια Καβάλα».

Η Ομάδα Εργασίας οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της και να παραδώσει το πόρισμά της στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως τις 31 Οκτωβρίου 2017.