Με Eισαγγελική Eντολή στα χέρια των κατοίκων του Χαλκερού όλες οι μετρήσεις των ρύπων της ΒΦΛ

Εντός δέκα ημερών οι υπάλληλη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας υποχρεούνται να παραδώσουν μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων

Μπορεί οι αρμόδιοι φορείς, εν προκειμένω η Περιφερειακή Ενότητα και ο δήμος Καβάλας, να θεωρούν ότι με την «πανηγυρική» δημοσιοποίηση προ δύο περίπου εβδομάδων των αποτελεσμάτων μετρήσεων ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της ΒΦΛ «καθάρισαν» με το θέμα, ωστόσο φαίνεται ότι οι κάτοικοι του Χαλκερού δεν έχουν πειστεί ότι είναι «όλα καλά»!

Όπως ήδη είχε κάνει δημόσια γνωστό με δήλωσή του την ίδια κιόλας μέρα δημοσιοποίησης των στοιχείων από τον δήμο Καβάλας (διαβάστε σχετικά εδώ) ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του Χαλκερού αναζητά επαρκή στοιχεία ικανά να «απαντήσουν» στις αγωνίες των κατοίκων του χωριού που εκπροσωπεί. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σάββας Χατζηβασιλειάδης απευθύνθηκε στην Εισαγγελία Καβάλας, πετυχαίνοντας την έκδοση Εισαγγελικής Παραγγελίας προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας οι υπάλληλοι της οποίας, πλέον, υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών να του προσκομίσουν μία σειρά από στοιχεία που διαφέρουν από τους πίνακες που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα (δείτε εδώ) τόσο ποσοτικά, αφού δεν γίνεται πλέον λόγος για μετρήσεις σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας, αλλά… δύο ετών (!), όσο και ποιοτικά, αφού οι κάτοικοι ζητούν να μάθουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα μηχανήματα που πραγματοποιούν τις μετρήσεις, πού είναι τοποθετημένα κ.ο.κ.

Ποια στοιχεία ζητάει η Εισαγγελική Εντολή

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών όπως προσκομίσει στον πρόεδρο του Χαλκερού:

 • Βεβαίωση από την οποία να προκύπτουν για τις μετρήσεις που έγιναν από 25-01-2017 έως 01-02-2017 α) οι γεωγραφικές συντεταγμένες και το υψόμετρο των σημείων δειγματοληψίας, β) οι μετρούμενες παράμετροι, γ) η ακολουθία των μετρήσεων και δ) οι τύποι των μηχανημάτων με τα οποία έγιναν οι μετρήσεις και αν αυτά είναι διαπιστευμένα και σε καλή κατάσταση.
 • Αντίγραφο των πρωτοκόλλων δειγματοληψίας των μετρήσεων από 25-01-2017 έως 01-02-2017.
 • Βεβαίωση από την οποία να προκύπτουν ο χρόνος και τα σημεία δειγματοληψίας, οι μετρηθείσες παράμετροι και τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων για το έτος 2016.
 • Αντίγραφο των πρωτοκόλλων δειγματοληψίας των μετρήσεων για όλο το έτος 2016.
 • Αντίγραφα των υπ’ αρίθμ. 11 έως 21 εγγράφων που αναφέρονται στην υπ’ αρίθμ. 4303/13-01-2017 απόφαση επιβολής προστίμου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας (αναρτητέο στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : ΩΗΓ87ΛΒ-Ρ89)
 • Αντίγραφα των υπ’ αρίθμ. 11 έως 19 εγγράφων που αναφέρονται στην υπ’ αρίθμ. 4521/13-01-2017 απόφαση επιβολή προστίμου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας (αναρτητέο στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : 9 ΠΧΘ7ΛΒ-ΛΥΩ)

Το ιστορικό των καταγγελιών και πώς φτάσαμε στην Εισαγγελική Εντολή

 • Νοέμβριος 2016: Επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι κάτοικοι ζητούν να γίνουν μετρήσεις για να διαπιστωθεί από πού προέρχεται η δυσοσμία αλλά και το νέφος που «καλύπτει» το χωριό τους, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες. Καμία απάντηση δεν δίνεται από τη Διοίκηση του δήμου.
 • 28 Νοεμβρίου 2016: Δεύτερη επιστολή και αυτοπρόσωπη παράσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας αντιπροσωπείας κατοίκων που καταθέτουν 200 υπογραφές κατοίκων (διαβάστε σχετικά εδώ). Και πάλι, δεν δίνεται καμία απάντηση.
 • 24 Ιανουαρίου 2017: Ο επικεφαλής της Συμπαράταξης Πολιτών Άρης Βέρρος μεταφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο (για δεύτερη φορά) τα παράπονα των κατοίκων του Χαλκερού και ζητά από τη Διοίκηση όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (διαβάστε σχετικά εδώ).
 • 31 Ιανουαρίου 2017: Η δήμαρχος Δήμητρα Τσανάκα ζητάει με επιστολή από τον Αντιπεριφερειάρχη Θόδωρο Μαρκόπουλο όπως της γνωστοποιήσει «τυχόν μετρήσεις» που ίσως έχει στη διάθεσή του (διαβάστε εδώ).
 • 6 Φεβρουαρίου 2017: Ο δήμος Καβάλας δίνει στη δημοσιότητα την απαντητική επιστολή Μαρκόπουλου σύμφωνα με την οποία «δεν προκύπτει υπέρβαση των ορίων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» για το διάστημα 25.01 έως 01.02.2017, μαζί με κάποιους πίνακες (δείτε εδώ). Είχε προηγηθεί, την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017, μια πρώτη «διαρροή» των αποτελεσμάτων από την ίδια τη δήμαρχο Καβάλας στο περιθώριο της εκδήλωσης για την κοπή της βασιλόπιτας των υπαλλήλων του δήμου…