Κοροϊδία! Για έναν και πλέον χρόνο η ΠΕ Καβάλας ΔΕΝ μετρούσε τους ρύπους της ΒΦΛ!

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος απάντησε στον πρόεδρο του Χαλκερού ότι ο σταθμός ήταν εκτός λειτουργίας για όλο το έτος 2016 λόγω τεχνικών προβλημάτων και... έλλειψης προσωπικού!

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, ο Σάββας Χατζηβασιλειάδης παρέλαβε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας έναν φάκελο με στοιχεία που αφορούν στις μετρήσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων στην ευρύτερη περιοχή (Χαλκερό, Νέα Καρβάλη και Καβάλα) που βρίσκεται η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων. Αυτό έγινε στο πλαίσιο Εισαγγελικής Εντολής που είχε λάβει ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του Χαλκερού (διαβάστε την εδώ) σε συνέχεια των αλλεπάλληλων καταγγελιών των κατοίκων του χωριού για νέφος αλλά και δυσοσμία.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017, η δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα είχε δώσει στη δημοσιότητα απαντητική επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρου Μαρκόπουλου (διαβάστε την εδώ), η οποία περιείχε στοιχεία μετρήσεων για το διάστημα 25.0101.02.2017, γεγονός το οποίο δεν καθησύχασε τον πρόεδρο του Χαλκερού, αφού οι καταγγελίες των κατοίκων (με 200 υπογραφές) ξεκινούσαν από τον… Νοέμβριο του 2016! Έτσι, ο κ. Χατζηβασιλειάδης ζήτησε να «δει» στοιχεία για όλο το έτος 2016.

Φευ! Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας τού παρέδωσε αναλυτικά στοιχεία για το… ίδιο (!) διάστημα (δηλαδή, 25.0101.02.2017), αφού «Ο σταθμός για το έτος 2016 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικών προβλημάτων και έλλειψη προσωπικού επομένως δεν υπάρχουν στοιχεία, σήμερα όλοι οι αναλυτές λειτουργούν κανονικά μετά από πλήρη επισκευή, συντήρηση και βαθμονόμηση».

Άρα, προκύπτει ξεκάθαρα -έξω και πέρα από κάθε άλλο ζήτημα, εργασιακό ή άλλο, που αφορά στη λιπασματοβιομηχανία- ότι η αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Περιβάλλοντος) ΔΕΝ έκανε τη… δουλειά της και κανείς ΔΕΝ ασχολούνταν με τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή, κάτι που άπτεται άμεσα της Δημόσιας Υγείας!

Τα καθ’ όλα… «πιστοποιημένα» μηχανήματα (αναλυτές) που έχει στη διάθεσή της η Περιφερειακή Ενότητας Καβάλας, απλά δεν… δούλευαν για ΟΛΟ το έτος 2016 και κανείς δεν είναι σε θέση να ξέρει εάν δούλευαν το 2015, το 2014 ή και… νωρίτερα!

Και «ξαφνικά» (!), όλα άρχισαν να δουλεύουν… «ρολόι» στις αρχές του 2017! Στα μηχανήματα έγινε η απαραίτητη επισκευή, συντήρηση και βαθμονόμηση, το απαραίτητο προσωπικό… βρέθηκε (;) και… ξεκίνησαν οι μετρήσεις! Όλο τυχαίως (!), είχαν προηγηθεί οι έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων του Χαλκερού με επισκέψεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας αλλά και την Εισαγγελία!

Εισαγγελική Εντολή: Ποια στοιχεία είχε ζητήσει ο πρόεδρος του Χαλκερού

 • Βεβαίωση από την οποία να προκύπτουν για τις μετρήσεις που έγιναν από 25-01-2017 έως 01-02-2017 α) οι γεωγραφικές συντεταγμένες και το υψόμετρο των σημείων δειγματοληψίας, β) οι μετρούμενες παράμετροι, γ) η ακολουθία των μετρήσεων και δ) οι τύποι των μηχανημάτων με τα οποία έγιναν οι μετρήσεις και αν αυτά είναι διαπιστευμένα και σε καλή κατάσταση.
 • Αντίγραφο των πρωτοκόλλων δειγματοληψίας των μετρήσεων από 25-01-2017 έως 01-02-2017.
 • Βεβαίωση από την οποία να προκύπτουν ο χρόνος και τα σημείαδειγματοληψίας, οι μετρηθείσες παράμετροι και τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων για το έτος 2016.
 • Αντίγραφο των πρωτοκόλλων δειγματοληψίας των μετρήσεων για όλο το έτος 2016.
 • Αντίγραφα των υπ’ αρίθμ. 11 έως 21 εγγράφων που αναφέρονται στην υπ’ αρίθμ. 4303/13-01-2017 απόφαση επιβολής προστίμου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας (αναρτητέο στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : ΩΗΓ87ΛΒ-Ρ89)
 • Αντίγραφα των υπ’ αρίθμ. 11 έως 19 εγγράφων που αναφέρονται στην υπ’ αρίθμ. 4521/13-01-2017 απόφαση επιβολή προστίμου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας (αναρτητέο στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : 9 ΠΧΘ7ΛΒ-ΛΥΩ)

Το ιστορικό των καταγγελιών και πώς φτάσαμε στην Εισαγγελική Εντολή

 • Νοέμβριος 2016: Επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι κάτοικοι ζητούν να γίνουν μετρήσεις για να διαπιστωθεί από πού προέρχεται η δυσοσμία αλλά και το νέφος που «καλύπτει» το χωριό τους, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες. Καμία απάντηση δεν δίνεται από τη Διοίκηση του δήμου.
 • 28 Νοεμβρίου 2016: Δεύτερη επιστολή και αυτοπρόσωπη παράσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας αντιπροσωπείας κατοίκων που καταθέτουν 200 υπογραφές κατοίκων (διαβάστε σχετικά εδώ). Και πάλι, δεν δίνεται καμία απάντηση.
 • 24 Ιανουαρίου 2017: Ο επικεφαλής της Συμπαράταξης Πολιτών Άρης Βέρρος μεταφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο (για δεύτερη φορά) τα παράπονα των κατοίκων του Χαλκερού και ζητά από τη Διοίκηση όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (διαβάστε σχετικά εδώ).
 • 31 Ιανουαρίου 2017: Η δήμαρχος Δήμητρα Τσανάκα ζητάει με επιστολή από τον Αντιπεριφερειάρχη Θόδωρο Μαρκόπουλο όπως της γνωστοποιήσει «τυχόν μετρήσεις» που ίσως έχει στη διάθεσή του (διαβάστε εδώ).
 • 6 Φεβρουαρίου 2017: Ο δήμος Καβάλας δίνει στη δημοσιότητα την απαντητικήεπιστολή Μαρκόπουλου σύμφωνα με την οποία «δεν προκύπτει υπέρβαση των ορίων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» για το διάστημα 25.01 έως 01.02.2017, μαζί με κάποιους πίνακες (δείτε εδώ). Είχε προηγηθεί, την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017, μια πρώτη «διαρροή» των αποτελεσμάτων από την ίδια τη δήμαρχο Καβάλας στο περιθώριο της εκδήλωσης για την κοπή της βασιλόπιτας των υπαλλήλων του δήμου…