Έλεγχος της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων σε 56 ακτές της ΠΑΜ-Θ

Το έργο προϋπολογισμού 60.373 ευρώ εντάχθηκε ως νέα πράξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2014-2020-Στόχος η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου, η παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων στις ακτές της Περιφέρειας για την περίοδο 2017-2023, προϋπολογισμού 60.373 ευρώ, εντάχθηκε ως νέα πράξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2014-2020.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου σε 56 ακτές της Περιφέρειας. Τα κριτήρια για την επιλογή των συγκεκριμένων ακτών είναι αν αυτές συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, αν παρουσιάζουν αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό ή περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και αν δέχονται περιβαλλοντικές πιέσεις.

Οι έλεγχοι θα διενεργούνται με δειγματοληψίες, αναλύσεις και οπτικές παρατηρήσεις για την παρακολούθηση τόσο της μικροβιολογικής όσο και της φυσικοχημικής ποιότητας του νερού, ενώ για την κάθε ακτή θα συντάσσεται στη συνέχεια μια «ταυτότητα υδάτων κολύμβησης».

Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στις ακτές της Περιφέρειας ΑΜ-Θ απορρέει από την Οδηγία 2006/7/ΕΚ η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία από το 2009 και στοχεύει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων.