Έγινε δεκτή η αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων της ELFE κατά της ΔΕΗ

Ακόμη αναμένεται η απόφαση για την ανακοπή που κατέθεσε η οφειλέτρια κατά της διαταγής πληρωμής που εξέδωσε η Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για ληξιπρόθεσμες οφειλές

Την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017 εκδόθηκε η απόφαση επί της αίτησης έκδοσης Ασφαλιστικών Μέτρων κατά της ΔΕΗ ΑΕ που κατέθεσε η ELFE ABEE. Η αίτηση είχε συζητηθεί μετά από μία αναβολή στις 20 Ιουνίου 2017 (διαβάστε το σχετικό ρεπορτάζ εδώ) στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας και το Δικαστήριο αποφάσισε να την κάνει δεκτή, αποδεχόμενο τον ισχυρισμό της οφειλέτριας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προκαλούνταν ανεπανόρθωτη βλάβη στη λιπασματοβιομηχανία.

Υπέρ της ΔΕΗ ΑΕ παραστάθηκαν νομικοί σύμβουλοι της Επιχείρησης από την Αθήνα και ο δικηγόρος Καβάλας Οδυσσέας Καραγιαννακίδης.

Υπενθυμίζεται ότι η ELFE ABEE χρωστάει στη ΔΕΗ περί τα 18 εκ. ευρώ, 12 εκ. εκ των οποίων είναι άμεσα απαιτητά από την Επιχείρηση Ηλεκτρισμού αφού αφορούν σε παλιότερες οφειλές που, παρόλο που είχαν ρυθμιστεί, δεν είχαν τακτοποιηθεί.

Για το ποσό αυτό, άλλωστε, η ΔΕΗ είχε εκδόσει διαταγή πληρωμής κατά της οποίας η ELFE κατέθεσε αίτηση ανακοπής η οποία και συζητήθηκε στην Αθήνα, στις 17 Μαΐου 2017. Η απόφαση δεν έχει ακόμη εκδοθεί.