ΒΦΛ: Εκδικάζονται τα (νέα) ασφαλιστικά μέτρα της ELFE κατά της απόφασης που δικαιώνει τους 56

Απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής της «αντιφατικής» απόφασης που είχαν καταθέσει οι Απολυμένοι - Διαβάστε όλο το «ιστορικό» της... μη εκτέλεσης της Απόφασης 150/2017

Συζητείται στις 11:00 το πρωί της Τρίτης 19 Σεπτεμβρίου 2017 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας η αίτηση έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων κατά της Απόφασης 150/2017 (διαβάστε την εδώ) που κρίνει παράνομες και καταχρηστικές τις απολύσεις των πρώτων 56 Απολυμένων των Λιπασμάτων και διατάσσει την ELFE να καταβάλλει άμεσα μισθούς υπερημερίας και αποζημιώσεις για ηθική βλάβη.

Το πρωί της Παρασκευής 15 Σεπτεμβρίου 2017 είχε συζητηθεί η αίτηση ανάκλησης της απόφασης του προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας που εκδόθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 και η οποία έκανε δεκτή τη δεύτερη αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσε η ELFE «παγώνοντας» ουσιαστικά την εκτέλεση της Απόφασης 150/2017. Επρόκειτο για μια αντιφατική, το λιγότερο απόφαση, αφού ουσιαστικά το ίδιο Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση αντίθετη από αυτήν που είχε εκδώσει στα τέλη Ιουλίου 2017 (βλ. παρακάτω)

Το Δικαστήριο αποφάσισε τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 να απορρίψει το αίτημα των Απολυμένων για αναστολή της προηγούμενης απόφασής του και έτσι η προσωρινή διαταγή συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ έως την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που θα συζητηθούν την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

Το σκεπτικό της απόρριψης της αίτησης αναστολής που κατέθεσαν οι Απολυμένοι αναφέρεται στην εγγύτητα της συζήτησης των ασφαλιστικών μέτρων, αφού το διάστημα των… 24 ωρών δεν συνιστά «κατεπείγον» που να δικαιολογεί την έκδοση «ενδιάμεσης» απόφασης.

Μπερδευτήκατε; Ιδού πώς έχει το «ιστορικό» το οποίο, να σημειωθεί, αφορά ΜΟΝΟ στην πρώτη από τις συνολικά τρεις αποφάσεις επί των τακτικών αγωγών που έχουν καταθέσει οι Απολυμένοι (οι δύο πρώτες έχουν εκδοθεί, η τρίτη αναμένεται):

  • 13 Ιουλίου 2017: Γίνεται γνωστή η έκδοση της 150/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου για την αγωγή 56 πρώην εργαζομένων (είχε συζητηθεί στις 13 Δεκεμβρίου 206), κρίνοντας άκυρο το καθεστώς της διαθεσιμότητας στο οποία αρχικά είχαν μπει οι εργαζόμενοι, καταχρηστικές και παράνομες τις απολύσεις οι οποίες έγιναν με την προσχηματική κατάθεση μηνύσεων σε βάρος τους και διατάσσοντας στον καθένα ξεχωριστά την καταβολή μισθών υπερημερίας και νομίμων αποζημιώσεων αλλά και 1.500 ευρώ στον κάθε απολυμένο για ηθική βλάβηΗ απόφαση του Δικαστηρίου ήταν προσωρινά εκτελεστή.
  • 27 Ιουλίου 2017: Η εταιρία ELFE καταθέτει ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής και έφεση έτσι ώστε να μην εκτελέσει την Απόφαση 150/2017 που δικαιώνει τους 56.
  • 28 Ιουλίου 2017: Εκδικάζεται η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής της ELFE. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας την απορρίπτει.
  • 31 Ιουλίου 2017: Μετά την απορριπτική απόφαση, οι Απολυμένοι προχωρούν σε εκτέλεση της Απόφασης 150/2017.
  • 31 Αυγούστου 2017: Η ELFE παραιτείται από τα ένδικά μέσα που είχε καταθέσει στα τέλη Ιουλίου και καταθέτει νέα αίτηση έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων, νέα αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής και νέα έφεση κατά της Απόφασης 150/2017.
  • 6 Σεπτεμβρίου 2017: Συζητείται η νέα (δεύτερη) αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής κατά της εκτέλεσης της Απόφασης 150/2017 που κατέθεσε η ELFE. «Κόντρα» στην πρότερη απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου (28 Ιουλίου 2017), ο πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου δέχεται την αίτηση της εργοδοσίας της ΒΦΛ και «δίνει» την προσωρινή διαταγή.
  • 11 Σεπτεμβρίου 2017: Οι Απολυμένοι καταθέτουν αίτηση ανάκλησης της απόφασης (6 Σεπτεμβρίου 2017) για χορήγηση προσωρινής διαταγής μη εκτέλεσης της αρχικής απόφασης.
  • 15 Σεπτεμβρίου 2017: Εκδικάζεται η αίτηση ανάκλησης των Απολυμένων. Το Δικαστήριο την απορρίπτει.
  • 19 Σεπτεμβρίου 2017: Θα εκδικαστούν τα νέα (δεύτερα) ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε η ELFE
  • 20 Οκτωβρίου 2017: Θα εκδικαστεί στο Μονομελές Εφετείο Θράκης στην Κομοτηνή η νέα (δεύτερη) έφεση που κατέθεσε η ELFE κατά της εκτέλεσης της Απόφασης 150/2017.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 εκδόθηκε και νέα, δεύτερη (η τρίτη κατά σειρά… εκδίκασης) απόφαση που δικαιώνει ακόμη 65 παράνομα απολυμένους της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων (διαβάστε την εδώ), την οποία η εταιρία δεν έχει ακόμα προσβάλλει δικαστικά!