Απαγόρευση της καύσης των καλαμιών στα Τενάγη των Φιλίππων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που προσπαθεί να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που έχει γίνει μάστιγα στην περιοχή μας

Ηαπαγόρευση καύσης υπολειμμάτων καλλιέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αποφασίστηκε για τα Τενάγη Φιλίππων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για την καλύτερη προστασία της περιοχής από την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιών.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέχεια σχετικών εισηγήσεων τόσο των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Καβάλας και Δράμας, όσο και της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, εκδόθηκε αναμορφωμένη Πυροσβεστική Διάταξη σύμφωνα με την οποία η ευρύτερη περιοχή των Τεναγών Φιλίππων εξαιρείται από τις γενικές διατάξεις περί της καύσης σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων και απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η εν λόγω πρακτική.

Η απαγόρευση αυτή κρίθηκε σκόπιμη λόγω των περιβαλλοντικών και κλιματολογικών δεδομένων της περιοχής και την ως εκ τούτου υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά και των σοβαρών επιπτώσεων της πρακτικής αυτής τόσο στο φυσικό περιβάλλον και τη βιωσιμότητας της καλλιέργειας της περιοχής όσο και στη δημόσια υγεία των πολιτών.