Άσκηση αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης στο λιμάνι «Φίλιππος Β΄»

Η άσκηση περιελάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος με τη συμμετοχή εργαζομένων του ΟΛΚ, του Λιμενικού Σώματος, του Σωματείου φορτοεκφορτωτών λιμένος Καβάλας, εξωτερικών συνεργατών και εκπροσώπου του δήμου Καβάλας

Την Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη άσκηση αντιμετώπισης εκτάκτου περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης. Η οργάνωση και εκτέλεση της εξαιρετικά χρήσιμης άσκησης πραγματοποιήθηκε από την ΟΛΚ ΑΕ σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία.

Την 1η ημέρα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΟΛK ΑΕ ενημέρωση με τη μορφή σεμιναρίου, παρουσία των εργαζομένων του Οργανισμού, του Λιμενικού Σώματος, του Σωματείου φορτοεκφορτωτών λιμένος Καβάλας, εξωτερικών συνεργατών της ΟΛΚ ΑΕ και εκπροσώπου του δήμου Καβάλας.

Την 2η ημέρα ακολούθησε πρακτική άσκηση αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης στο θαλάσσιο χώρο του Εμπορικού Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β΄».

Να σημειωθεί ότι η ΟΛΚ ΑΕ δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιβαλλοντικά θέματα διαθέτει σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτου περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης (Contingency Plan) καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό ο οποίος βρίσκεται σε άμεση ετοιμότητα κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου.

*Φώτο αρχείου