Διαβάστε όλη τη γνωμοδότηση του ΤΕΕ: Αβάσιμοι οι φόβοι και οι αντιδράσεις για την όδευση του TAP στην Καβάλα

Ομάδα Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μελέτησε όλα τα τεχνικά ζητήματα που έχουν ανακύψει στις Κρηνίδες και την ευρύτερη περιοχή

Δεν έχουν βάση οι φόβοι που εκφράζουν ορισμένοι τοπικοί φορείς στην περιοχή της Καβάλας, οι οποίοι αντιδρούν στην όδευση του TAP στα Τενάγη Φιλίππων. Αυτό αποφαίνεται ρητά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως ο πλέον αρμόδιος επιστημονικός φορέας, με σχετική μελέτη – γνωμοδότησή του, σύμφωνα με δημοσίευμα του energypress.gr.

Η μελέτη υπό τον τίτλο «Γνωμοδότηση σχετικά με τεχνικά ζητήματα με την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ στις Κρηνίδες και την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας» εκπονήθηκε από τους Κ. Ξιφαρά, Β. Παπαδόπουλο, Ν.Π. Βεντίκο, Α. Μπασδέκη, Β. Ζωτιάδη, και Κ. Λούζη, σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΡ και του ΤΕΕ που συνάφθηκε τον Ιούνιο του 2017, οπότε και συμφωνήθηκε η σύσταση Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ (Νοέμβριος 2017) για την γνωμοδότηση σχετικά με τεχνικά ζητήματα με την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ.

Η Ομάδα Εργασίας μελέτησε σε αυτή τη φάση του έργου τα τεχνικά ζητήματα που έχουν ανακύψει στις Κρηνίδες και στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας.

Ο στόχος της έκθεσης είναι να παρουσιάσει την επιστημονική άποψη της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ στα κύρια ζητήματα που έχουν αναδειχθεί από τοπικούς φορείς σχετικά με την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ στην περιοχή Τενάγη Φιλίππων, τα οποία αφορούν:

  • πιθανές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του ΤΑΡ στον υδροφόρο ορίζοντα και στην αποδοτικότητα των καλλιεργειών της περιοχής,
  • παράγοντες που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην ασφάλεια του αγωγού και συγκεκριμένα τον κίνδυνο πυρκαγιάς εξαιτίας του φαινομένου της αυτανάφλεξης της τύρφης και της πρακτικής της καύσης γεωργικών υπολειμμάτων, τον κίνδυνο διάτρησης του αγωγού εξαιτίας της χρήσης γεωργικών μηχανημάτων για την κατεργασία του εδάφους, καθώς και τον κίνδυνο αστοχίας του αγωγού εξαιτίας του φαινομένου της συνίζησης που παρατηρείται στην περιοχή.

Συνολικά, η Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ, αξιολογώντας επιστημονικά τα διαθέσιμα δεδομένα καθώς και τα όσα σχετικά αναφέρονται στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, αξιολόγησε τα ζητήματα που είχαν αναδειχθεί από τους τοπικούς φορείς, και αποφαίνεται ότι οι σχετικοί κίνδυνοι δεν είναι βάσιμοι για την εγκεκριμένη χάραξη, η οποία επισημαίνεται ότι δεν διέρχεται μέσα από τον τυρφώνα στην περιοχή Τενάγη.

Αναλυτικά η γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ εδώ