Νίκος Ξανθόπουλος: Εντός των ορίων οι μετρήσεις στο νερό του Ζυγού

Διαβεβαίωση και από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ για την ποιότητα του πόσιμου νερού - Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για αποφυγή αύξησης των τιμών των νιτρικών στο μέλλον

Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις στον απόηχο της Λαϊκής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2017 στο χωριό Ζυγός για την ποιότητα του πόσιμου νερού (διαβάστε σχετικά εδώ). Μετά την ανακοίνωση του Γραφείου της δημάρχου Καβάλας στην οποία η Δήμητρα Τσανάκα διαβεβαίωνε τους κατοίκους του Ζυγού ότι μπορούν -και με τη «βούλα» του νομιάτρου- να πίνουν άφοβα νερό από τις βρύσες των σπιτιών τους (διαβάστε την ανακοίνωση εδώ) δίνεται στη δημόσια μία γραπτή δήλωση του Νίκου Ξανθόπουλου.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Καβάλας γνωστοποιεί ότι οι δειγματοληψίες που ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιεί η Επιχείρηση «δείχνουν» τις τιμές να είναι εντός των ορίων και παράλληλα απαριθμεί μία σειρά από κινήσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η ΔΕΥΑΚ έτσι ώστε να αποτρέψει την αύξησή τους στο μέλλον.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης-δήλωσης Ξανθόπουλου.

«Η ΔΕΥΑ Καβάλας σε συνέχεια της ενημέρωσης που πραγματοποίησε στη Λαϊκή Συνέλευση των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018, αισθάνεται την υποχρέωση να ενημερώσει υπεύθυνα τους κατοίκους του Δήμου Καβάλας καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο για τα εξής:

Η ΔΕΥΑΚ παρακολουθεί τακτικά την ποιότητα του πόσιμου νερού στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καβάλας, πραγματοποιώντας, από κοινού με τη Δ/νση Υγείας, τις δειγματοληψίες που προβλέπονται από τη Νομοθεσία.

Παρ’ όλο που μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα είναι μέσα στα επιτρεπόμενα όρια, μετά από συνεννόηση της Δ/νσης Υγείας με τη Δημοτική Αρχή και την ΔΕΥΑΚ και για να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση των νιτρικών, η ΔΕΥΑΚ έχει κάνει τα εξής:

  • Ερευνητική γεώτρηση στο ρέμα Λιμνιάς, που έδειξε καλό ποιοτικά νερό αλλά σε μικρές ποσότητες.
  • Συνεχίζει τη μελέτη, που τελειώνει σύντομα, για την υδροδότηση της Δ.Ε. Φιλίππων με νερό από το Κεφαλάρι.
  • Εκτελεί γεωφυσική έρευνα για εντοπισμό κατάλληλων σημείων για ανόρυξη νέων γεωτρήσεων.
  • Εκτελεί υδρογεωλογική έρευνα για εντοπισμό των αιτίων της νιτρορύπανσης και καθορισμό μέτρων αντιμετώπισης του θέματος.
  • Εξετάζει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης παλαιών γεωτρήσεων του ΙΓΜΕ σε Ζυγός και Κρυονέρι».

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ
Ξανθόπουλος Νικόλαος