Και οι εργαζόμενοι στα Λιπάσματα «απέναντι» στον TAP για την όδευση

Το Σωματείο συντάσσεται με τον αγωνιζόμενο Αγροτικό Σύλλογο του δήμου Καβάλας και ζητά εναλλακτική χάραξη, αλλιώς...

Μετά το Σωματείο Εργαζόμενων στα Πετρέλαια-Καβάλα Oil (διαβάστε σχετικά εδώ) και το Σωματείο Υπαλλήλων και Εργατοτεχνιτών της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων (ΒΦΛ) της Νέας Καρβάλης «προειδοποιεί» τον TAP ότι αν δεν σεβαστεί τη βούληση της τοπικής κοινωνίας και των αγροτών του δήμου Καβάλας για αλλαγή της όδευσης του αγωγού από τα Τενάγη των Φιλίππων, θα τους βρει «απέναντι».

Οι εργαζόμενοι στα Λιπάσματα τονίζουν σε ανακοίνωσή τους την ανάγκη να μην «πληγεί» από το «πέρασμα» του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου η γεωργία της περιοχής μας και καλούν, μεταξύ άλλων, την κυβέρνηση να πάρει θέση, δίνοντας τον «πρώτο λόγο» στην τοπική κοινωνία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Σωματείου των Εργαζομένων στη ΒΦΛ.

Συντασσόμαστε για μια εναλλακτική χάραξη της όδευσης του αγωγού, διαφορετικά…

«Καθώς τα «αντισταθμιστικά οφέλη»  όσον αφορά την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στην περιοχή μας έχοντας μικρή χρονική διάρκεια τελειώνουν, αυτό που θα απομείνει από την  διέλευση του αγωγού ΤΑΠ είναι η μείωση της καλλιεργούμενης γης η οποία αφορά γη υψηλής παραγωγικότητας.

Στα Τενάγη Φιλίππων (στην ευρύτερη περιοχή των Κρηνίδων) η προκαλούμενη πολύχρονη ζημιά λόγω της απώλειας παραγωγικής γης δεν αντισταθμίζεται με την αποζημίωση της γης αυτής.

Ο ΤΑΠ στερεί συστηματικά το αναφαίρετο δικαίωμα από τις επόμενες γενιές να ασχοληθούν με ένα από τα αρχαιότερα επαγγέλματα –την αγροτική καλλιέργεια– που ικανοποιούν τις βασικές μας ανάγκες όπως η τροφή.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να παρέμβει ώστε οι τοπικές κοινωνίες να έχουν τον πρώτο λόγο. Την Εθνική πολιτική την χαράζει η κυβέρνηση κι όχι ο ΤΑΠ. Τις βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις θα τις υποστούμε όλοι μας.

Έτσι, δίπλα στον αγωνιζόμενο Αγροτικό Σύλλογο Καβάλας, κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας, συντασσόμαστε για μια εναλλακτική χάραξη της όδευσης του αγωγού, διαφορετικά η κατασκευάστρια εταιρία θα βρει κι εμάς απέναντί της».