Ο Αγροτικός Σύλλογος Καβάλας αρνείται να προσέλθει στη διαμεσολάβηση που ζήτησε ο TAP

Επικαλείται την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκκρεμεί και διαμαρτύρεται για τη μη πρόσκληση στη διαδικασία του δήμου Καβάλας

Στις 23 Φεβρουαρίου 2018 ο TAP απηύθυνε πρόσκληση για τη διεξαγωγή συνδιαμεσολάβησης τόσο προς τον Αγροτικό Σύλλογο Καβάλας όσο και προς τη Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών Καβάλας για την Αλλαγή της Όδευσης του Αγωγού, προκειμένου «να διευθετηθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών» (διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση εδώ).

Στις 5 Μαρτίου 2018, η Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών γνωστοποίησε την πρόθεσή της να μην προσέλθει στη διαμεσολάβηση, χαρακτηρίζοντάς την ως μία διαδικασία με «προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα» (διαβάστε το ρεπορτάζ εδώ).

Λίγες μέρες μετά και ο Αγροτικός Σύλλογος Καβάλας «επιστρέφει» την πρόσκληση της εταιρίας και δηλώνει πως δεν έχει πρόθεση να συμμετέχει σε διαμεσολάβηση προτού εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αίτησης ακύρωσης που κατέθεσαν τόσο ο Σύλλογος και η Συντονιστική όσο και ο δήμος Καβάλας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απαντητικής επιστολής του Αγροτικού Συλλόγου.

«Η διαμεσολάβηση, την οποία αιτείσθε, κείται εκτός του πλαισίου του νόμου…»

Προς: TRANS ADRIATIC PIPELINE AG
Υ/Ο κ. Αικατερίνης Παπαλεξανδρή

Θέμα: «Απάντηση στο με αρ. πρωτ. LT-TAPGR-GRSK-00438/22.02.2018 έγγραφό σας για διεξαγωγή διαμεσολάβησης»

«Σε απάντηση του με αρ. πρωτ.LT-TAPGR-GRSK-00438/22.02.2018 εγγράφου σας για διεξαγωγή διαμεσολάβησης που αποστείλατε στο Σύλλογό μας και έπειτα από αναλυτική ενημέρωση που είχαμε από τον νομικό χειριστή του συνόλου της υπόθεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Δικηγόρο κ. Χρυσόστομο Βελάκη, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Με δεδομένη την ύπαρξη εκκρεμούς δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης εκ μέρους του Δήμου Καβάλας και των εκεί αιτούντων φυσικών προσώπων – κατοίκων Ν. Καβάλας της από 13.11.2014 αίτησης για την ακύρωση υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 174848/12-09-2014 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) & Συνοδευτικές Εγκαταστάσεις – Ελληνικό Τμήμα», η οποία ήδη συζητήθηκε ενώπιον του Ε’ Τμήματος αυτού κατά τη δικάσιμο της 7ης.02.2018 και επί της οποίας αναμένεται η έκδοση απόφασης, είμαστε υποχρεωμένοι όπως απόσχουμε από έτερες παράλληλες και δη επιγενόμενες των ανωτέρω διαδικασίες, σεβόμενοι την Ελληνική Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις αυτής, η οποία έχει ήδη επιληφθεί.

Πλέον τούτων, επισημαίνουμε ότι αλγεινή εντύπωση μας προκαλεί το γεγονός ότι παρά το ότι στην επίδικο διαφορά ο άμεσα εμπλεκόμενος είναι ο Δήμος Καβάλας, η πρόσκλησή σας για τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης απευθύνεται σε εμάς, ήτοι τον Αγροτικό Σύλλογο Καβάλας, καθώς και τη Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών Καβάλας, παρακαμπτομένου του Δήμου Καβάλας και του θεσμικού του ρόλου. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνουμε ότι η διαμεσολάβηση, την οποία αιτείσθε, κείται εκτός του πλαισίου του νόμου και των ρυθμίσεων αυτού σχετικά με το θεσμό της διαμεσολάβησης και ως εκ τούτου όχι απλώς δεν έχει καμία ισχύ, αλλά μόνο σύγχυση θα προκαλέσει στους πολίτες και φορείς της Καβάλας και παρέλκυση της οριστικής λύσης του ζητήματος.

Εμμένοντας στις θέσεις μας, οι οποίες επανειλημμένα σας έχουν διατυπωθεί και οι οποίες δεν αποτελούν απλά «ανησυχίες» μας, όπως εσφαλμένα τις χαρακτηρίζετε στο ως άνω έγγραφό σας σε μια προσπάθεια υποβάθμισης αυτών, αλλά υπαρκτοί και βάσιμοι κίνδυνοι για τους λόγους που σας έχουν εκτεθεί και τους οποίους γνωρίζετε, σας καλούμε να προβείτε στην αλλαγή της συγκεκριμένης όδευσης, όπως σας έχει υποδειχθεί επανειλημμένα τόσο από τον δήμο όσο και από τον Αγροτικό Σύλλογο Καβάλας.

Για τον Αγροτικό Σύλλογο Καβάλας
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.