ΔΕΥΑΚ: Κίνδυνος διαρροής λυμάτων στο Περιγιάλι! Διαβάστε πού απαγορεύεται προληπτικά η κολύμβηση

Λόγω εκτέλεσης εργασιών είναι απαραίτητη η διακοπή λειτουργίας του αντλιοστασίου ακαθάρτων του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού της Καβάλας

ΗΔημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Καβάλας ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 και στις 05:30 π.μ. θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης στη φλάντζα σύνδεσης του υποθαλάσσιου αγωγού εκροής Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας με το φρεάτιο φόρτισής του.

Για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών απαιτείται η διακοπή λειτουργίας του αντλιοστασίου αποχέτευσης ακαθάρτων Α5 του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (Κ.Α.Α.) πόλης Καβάλας.
Τα εισερχόμενα στο προαναφερθέν αντλιοστάσιο λύματα μπορούν να αποθηκευτούν προσωρινά στις δεξαμενές του για διάστημα περίπου δυο (2) ωρών.

Σε περίπτωση που οι εργασίες στον υποθαλάσσιο διαρκέσουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, υπάρχει η πιθανότητα ελεγχόμενης διαρροής λυμάτων στη θαλάσσια περιοχή εκβολής του χειμάρρου Χ1 Περιγιαλίου, στην περιοχή του πρώην Στρατοδικείου Καβάλας.

Μετά από τα παραπάνω η ΔΕΥΑΚ προτρέπει προληπτικά τους κολυμβητές και ερασιτέχνες αλιείς να αποφύγουν τη χρήση της θαλάσσιας περιοχής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων, από το σημείο εκβολής του χειμάρρου Χ1 Περιγιαλίου, στην περιοχή του πρώην Στρατοδικείου Καβάλας.