Κοινοπραξία TAP: Η όδευση έχει ήδη αλλάξει στα Τενάγη και ο διάλογος θα είναι πάντα ανοιχτός με την τοπική κοινωνία

Η διευθύντρια του ΤΑΡ για την Ελλάδα Κατερίνα Παπαλεξανδρή και η διευθύντρια Επικοινωνίας του ΤΑΡ για την Ελλάδα Κατερίνα Μουζουράκη απάντησαν σε ερωτήσεις και ξεκαθάρισαν ότι τα έργα ύδρευσης και άρδευσης στα Τενάγη δεν είναι ανταποδοτικά

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν η διευθύντρια του ΤΑΡ για την Ελλάδα Κατερίνα Παπαλεξανδρή και η διευθύντρια Επικοινωνίας του ΤΑΡ για την Ελλάδα Κατερίνα Μουζουράκη το μεσημέρι της Τετάρτης 16 Μαΐου 2018 από το ξενοδοχείο GALAXY στην Καβάλα, με σκοπό να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με την εξέλιξη του έργου, αλλά και των έργων τα οποία θα πραγματοποιήσει η Κοινοπραξία παράλληλα με την κατασκευή του αγωγού, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και μετά από υπόδειξη των τοπικών κοινωνιών.

Με βάση τη διαδικασία αυτή και στο πλαίσιο των πρόσφατων συναντήσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του αρμόδιου υπουργείου, έχουν ήδη τεθεί υπ’ όψιν του ΤΑΡ έργα υποδομής τα οποία αφορούν τα Τενάγη Καβάλας, χωρίς, ωστόσο, να έχουν κατατεθεί ακόμα επίσημες προτάσεις.

Πρόκειται για:

  • Επέκταση Τρικάναλου Αρδευτικού Δικτύου Βοϊράνης: αφορά τη βελτίωση της υποδομής άρδευσης στα Τενάγη Φιλίππων, με τη δημιουργία συμπληρωματικών δεξαμενών που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των αποθεμάτων νερού στο τοπικό αρδευτικό δίκτυο. Σχετική μελέτη έχει ήδη συνταχθεί από τους αρμόδιους φορείς, η οποία ωστόσο χρήζει επικαιροποίησης.
  • Δημιουργία Δικτύου Ύδρευσης Φιλίππων: αφορά σε μελέτη και κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τις τοπικές κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, ώστε να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία και νιτρορρύπανση στην περιοχή. Προετοιμάζεται τεχνική μελέτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.

Όπως δήλωσαν οι κ. κ. Παπαλεξανδρή και Μουζουράκη, ο ΤΑΡ προτίθεται να συγχρηματοδοτήσει επιλεγμένα έργα υποδομής στην περιοχή, έργα τα οποία έχουν συζητηθεί με τους αρμόδιους φορείς και θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, της επιχειρηματικότητας και της αγροτικής οικονομίας στα Τενάγη των Φιλίππων. Πρόκειται για το Πρόγραμμα Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων που ο ΤΑΡ πραγματοποιεί προς όφελος των κοινοτήτων καθ’ όλο το μήκος της όδευσης του αγωγού, δράσεις και έργα που συμφωνούνται και προέρχονται από τις τοπικές κοινότητες σε συνεργασία με αυτές.

Η διευθύντρια Επικοινωνίας του ΤΑΡ για την Ελλάδα Κατερίνα Μουζουράκη

«Κανένα από τα δύο αυτά έργα δεν έχει προταθεί επίσημα, γι’ αυτό και όπως ανακοινώθηκε από τον υπουργό, την κ. Τσανάκα και τον κ. Μαρκόπουλο, θα συσταθεί άμεσα μια ομάδα εργασίας που θα έχει ως στόχο τη μελέτη και την καλύτερη διευκρίνιση των έργων και την υλοποίησή τους. Ο ΤΑΡ είναι διατεθειμένος να συγχρηματοδοτήσει τα έργα αυτά.

»Η ομάδα αυτή θα μελετήσει και οριστικοποιήσει τις παραπάνω προτάσεις, παράλληλα με την πρόοδο της κατασκευής του αγωγού. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι σημαντικό. Ολόκληρος ο ΤΑΡ έχει ξεπεράσει το 70% της κατασκευής και μένουν τα 11 χλμ. της εγκεκριμένης όδευσης του αγωγού ΤΑΡ στην περιοχή των Τεναγών, με τα έργα να ξεκινούν την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018, με στόχο την άμεση έναρξη της μηχανικής κατασκευής του αγωγού, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μεγαλύτερης άμεσης ξένης επένδυσης που υλοποιείται αυτήν την περίοδο στη χώρα.

»Είναι πολύ σημαντικό για ‘μας και για τη χώρα, να ολοκληρωθεί αυτή η σημαντική επένδυση εντός του χρονοδιαγράμματος και είναι μέρος των συμβατικών υποχρεώσεών μας και της Ελλάδας, όπως είναι σημαντικό να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, οι οποίες πλήττουν την αξιοπιστία της χώρας στις μεγάλες επενδύσεις. Δουλεύουμε κατά μήκος της όδευσης σε όλο το κομμάτι της όδευσης και θα δουλέψουμε και στην Καβάλα, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα αυτά», δήλωσε η κ. Παπαλεξανδρή, ξεκαθαρίζοντας, πάντως, όπως και η κ. Μουζουράκη, ότι δεν πρόκειται για ανταποδοτικά οφέλη, αλλά πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της Κοινοπραξίας, ενώ σημείωσαν αμφότερες ότι δεν έχει καθοριστεί ακόμα το ποσό με το οποίο θα συμμετάσχει η Κοινοπραξία στα εν λόγω έργα, εφόσον δεν έχει γίνει ακόμα η μελέτη.

Η διευθύντρια του ΤΑΡ για την Ελλάδα Κατερίνα Παπαλεξανδρή

Τέλος στα σενάρια αλλαγής της όδευσης

Για τον διάλογο και τη συζήτηση με την τοπική κοινωνία, καθώς και για τις αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν, η κ. Παπαλεξανδρή δήλωσε ότι «από την αρχή ο ΤΑΡ είχε ξεκινήσει μια διαδικασία διαβούλευσης στο πλαίσιο της μελέτης των περιβαλλοντικών όρων, η οποία οδήγησε και στην έγκριση της τελικής όδευσης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής μελετήθηκαν εναλλακτικές οδεύσεις και λάβαμε υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις που έγιναν. Θέλω να διευκρινίσω πως η όδευση έχει μετακινηθεί έτσι ώστε να μην διαπερνά την περιοχή της τύρφης στα Τενάγη.

»Εγκρίθηκε η συνολική μελέτη των περιβαλλοντικών όρων του 2014 και αδειοδοτήθηκε πλήρως ο αγωγός το 2015 και 2016. Δε σταματήσαμε εκεί, αλλά συνεχίσαμε να απαντούμε σε ερωτήσεις σχετικές με την όδευση και την κατασκευή του αγωγού, απαντήσαμε με μελέτες, δημοσιεύσεις, αναρτήσεις στην ιστοσελίδα μας, διαφανείς περιγραφές και έχουμε διαθέσιμα στοιχεία τα οποία αφορούν την επιλογή της όδευσης, ενώ συνεχίζουμε να είμαστε στη διάθεση των τοπικών κοινωνιών για να απαντήσουμε στα ερωτήματα και τις ανησυχίες της.

»Δε θα το σταματήσουμε αυτό και ο ΤΑΡ θα συνεχίσει να είναι ανοιχτός στον διάλογο παράλληλα με την κατασκευή, όπως θα προχωράμε. Ταυτόχρονα με την κατασκευή θα υπάρχει μια ομάδα πληροφόρησης η οποία θα λειτουργεί στις τοπικές κοινότητες και στα Τενάγη για να συζητά ανησυχίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την όδευση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής, για την ασφάλεια ή ακόμα και θέματα αποζημιώσεων, χρήσης γης κλπ», ανέφερε η διευθύντρια του ΤΑΡ για την Ελλάδα.