Τα αποτελέσματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Καβάλα σε πραγματικό χρόνο

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η ανάρτηση των σχετικών αποτελεσμάτων-Πώς μπορείτε να παρακολουθείτε το ημερήσιο δελτίο τιμών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και η αρμόδια Υπηρεσία ενημερώνουν ότι από την Τρίτη 9 Απριλίου 2019 ξεκίνησε η ανάρτηση των αποτελεσμάτων του ημερήσιου δελτίου τιμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τον Σταθμό Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Καβάλας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βλέπουν τις τιμές μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΠΕ Καβάλας εδώ.