Με 146.000 κυβικά μέτρα τη μέρα ξεκινάει η κεντρική αποστραγγιστική τάφρος στα Τενάγη των Φιλίππων

Τα αποτελέσματα από τη μέτρηση του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού στην εκκίνηση της κεντρικής αποστραγγιστικής τάφρου των Τεναγών από τον Καβαλιώτης Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό, Θωμά Παπαλάσκαρη

Σύμφωνα με ριψοκίνδυνη, (δεμένος με σκοινιά από το ιδιόκτητο αυτοκίνητό του, για να μην παρασυρθεί από τον αυξημένο ρυθμό διερχόμενης πλημμυρικής παροχής), μέτρηση του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού, που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 18 Δεκέμβρη 2021, στην εκκίνηση της κεντρικής αποστραγγιστικής τάφρου των Τεναγών Φιλίππων Καβάλας, στην κατάντη πλευρά του σωληνωτού τεχνικού (γέφυρα) από σκυρόδεμα, διέρχονται από τη συγκεκριμένη αυτή θέση, αυτήν την εποχή, (μετά την διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων και γενικότερης κακοκαιρίας), περίπου 146.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως (m3/day, για την ακρίβεια 145.873,516 κυβικά μέτρα ημερησίως), δηλαδή με αναγωγή, 53.243.833,230 κυβικά μέτρα νερού ετησίως (m3/year-Εικόνες 1.1 και 1.2).

Η μέτρηση του ρυθμού της διερχόμενης παροχής του νερού, πραγματοποιήθηκε από τον MSc. Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υδραυλικών Έργων, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τομέα Υδραυλικών Έργων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Θωμά Παπαλάσκαρη.

Εικόνα 1.1. Η θέση και η διαδικασία της μέτρησης του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού, (Κατάντη του Σωληνωτού Τεχνικού, (Γέφυρας), από Σκυρόδεμα, της κεντρικής τάφρου των Τεναγών Φιλίππων, το Σάββατο 18/12/2021)
Εικόνα 1.2. Αναλυτικός υπολογισμός των γεωμετρικών και υδραυλικών χαρακτηριστικών στοιχείων στην θέση μέτρησης του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού, (Κατάντη του Σωληνωτού Τεχνικού, (Γέφυρας) από Σκυρόδεμα, της κεντρικής τάφρου των Τεναγών Φιλίππων, το Σάββατο 18/12/2021)

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με μέτρηση του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού, που έγινε επίσης το απόγευμα, του Σαββάτου 19 Απρίλη 2014, [Εικόνα 2], στην ίδια, ακριβώς, θέση, (άλλη μια φορά και πάλι, μετά την διάρκεια έντονης ανοιξιάτικης βροχόπτωσης και γενικότερης κακοκαιρίας), αυτός βρέθηκε ίσος με περίπου 183.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως (m3/day), (για την ακρίβεια 182.390,40 κυβικά μέτρα ημερησίως), δηλαδή 66.572.496,00 κυβικά μέτρα νερού ετησίως (m3/year), δηλαδή, (μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου ίσο με επτά χρόνια και οχτώ μήνες), υπήρξε μία διαφοροποίηση του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού (μεταξύ ανοιξιάτικων συνθηκών πλημμύρας και χειμερινών συνθηκών πλημμύρας), στην κεντρική αποστραγγιστική τάφρο, στα Τενάγη Φιλίππων Καβάλας, όπου ο ρυθμός διερχόμενης παροχής νερού σε ανοιξιάτικες συνθήκες πλημμύρας, εμφανίζεται να είναι, για την ακρίβεια 1,25 φορές μεγαλύτερος, από τον αντίστοιχο σε χειμερινές συνθήκες πλημμύρας, (υπό την επίδραση των αντίστοιχων συγκεκριμένων κακοκαιριών).

Εικόνα 2. Η θέση και η διαδικασία της μέτρησης του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού, (Κατάντη του Σωληνωτού Τεχνικού, (Γέφυρας) από Σκυρόδεμα, της κεντρικής τάφρου των Τεναγών Φιλίππων, το Σάββατο 19/04/2014)

Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 3) απεικονίζεται η σύγκριση, (με τη βοήθεια διαγράμματος τύπου «θερμομέτρου»), των ρυθμών των διερχόμενων παροχών νερού, (Κατάντη του Σωληνωτού Τεχνικού, (Γέφυρας), από Σκυρόδεμα, της κεντρικής τάφρου των Τεναγών Φιλίππων, όπως αυτοί μετρήθηκαν, τόσο το Σάββατο 19/04/2014 όσο και το Σάββατο 18/12/2021, όπου με το διάφανο ανοιχτόχρωμο γαλάζιο χρώμα, απεικονίζεται ο μέσος όρος των δύο αυτών τιμών μετρήσεων, (ανοιξιάτικης και χειμερινής), ρυθμών παροχών νερού) και με το έντονο γαλάζιο χρώμα, απεικονίζονται οι πραγματικές τιμές των αντίστοιχων μετρήσεων ρυθμών διερχόμενων παροχών νερού.

Εικόνα 3. Η σύγκριση, (με διάγραμμα τύπου «θερμομέτρου»), των ρυθμών των διερχόμενων παροχών νερού, (Ανάντη του Παλαιού Νερόμυλου, του Ρέματος Παλαιάς Καβάλας, όπως αυτοί μετρήθηκαν, το Σάββατο 19/04/2014 και το Σάββατο 18/12/2021, όπου με το «διάφανο» ανοιχτόχρωμο γαλάζιο χρώμα, απεικονίζεται ο μέσος όρος των δύο αυτών τιμών, (δηλαδή μίας ανοιξιάτικης και μίας χειμερινής), μετρήσεων ρυθμών παροχών νερού) και με το έντονο γαλάζιο χρώμα, απεικονίζονται οι πραγματικές τιμές των αντίστοιχων μετρήσεων ρυθμών διερχόμενων παροχών νερού
Εικόνα 4.1. Ενδεικτική θέση μέτρησης, (κοντινό πλάνο) των ρυθμών των διερχόμενων παροχών νερού, (κίτρινη «πινέζα» σήμανσης μέρους), (Κατάντη του Σωληνωτού Τεχνικού από Σκυρόδεμα, της κεντρικής τάφρου των Τεναγών Φιλίππων τόσο το Σάββατο 19/04/2014 όσο και το Σάββατο 18/12/2021), (Google Earth)
Εικόνα 4.2. Ενδεικτική θέση μέτρησης, (μακρινό πλάνο), των ρυθμών των διερχόμενων παροχών νερού, (κίτρινη πινέζα σήμανσης μέρους), (Κατάντη του Σωληνωτού Τεχνικού από Σκυρόδεμα, της κεντρικής τάφρου των Τεναγών Φιλίππων τόσο το Σάββατο 19/04/2014 όσο και το Σάββατο 18/12/2021), (σε σχέση τόσο με την θέση της πόλης της Καβάλας, όσο και με την θέση παλαιότερης, πρόσφατης στις 12/12/2021, στο Ρέμα Παλαιάς Καβάλας, μέτρησης του ρυθμού διερχόμενης παροχής νερού), (Google Earth)

Σε μελλοντικό χρόνο θα γίνει προσπάθεια να μετρηθεί και ο ρυθμός διερχόμενης παροχής νερού και σε άλλες θέσεις τόσο της κεντρικής αποστραγγιστικής τάφρου όσο και των άλλων δευτερευόντων αποστραγγιστικών τάφρων στα Τενάγη Φιλίππων Καβάλας, όπου διαπιστωθεί μελλοντικά ότι υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μία περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την υδρολογική συμπεριφορά του δικτύου αποστραγγιστικών τάφρων στα Τενάγη Φιλίππων Καβάλας σε όλη την έκταση του αναπτύγματος της αντίστοιχης, ομώνυμης πεδιάδας.

Οι παραπάνω μετρήσεις παροχών νερού αποτελούν μέρος μίας σειράς μετρήσεων που πρόκειται να ακολουθήσουν, τόσο στο συγκεκριμένο ανάπτυγμα δικτύου αποστραγγιστικών τάφρων όσο και στα υπόλοιπα ποτάμια, ρέματα και φράγματα του Νομού Καβάλας, όσο συχνότερα είναι δυνατόν, αποκλειστικά με ίδια οικονομικά και άλλα μέσα, αφιλοκερδώς, χωρίς καμία είτε υλική είτε κάθε άλλου είδους υποστήριξη και οικονομική απολαβή, χρησιμοποιώντας ελεύθερο χρόνο, (απογεύματα, Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες).

Το σύνολο των μετρήσεων ενδεχόμενα θα χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές μελλοντικά και θα βοηθήσουν για τις μελέτες υδραυλικών έργων στον Νομό Καβάλας και αφιερώνονται στους κατοίκους του.

Λίγα λόγια για τη δράση του Θωμά Παπαλάσκαρη

Ο Θωμάς Παπαλάσκαρης έχει πραγματοποιήσει μετρήσεις των ρυθμών των διερχόμενων παροχών των φυσικών ελεύθερων ροών του επιφανειακού νερού, μέχρι σήμερα, κατά την διάρκεια υδρολογικών ερευνών, στο «Φυσικό Ρέμα Βουρκόρεμα, Γρανίτη, Κάτω Νευροκοπίου, Δράμας», «Πηγές Ποταμού Αγγίτη Δράμας», «Ποταμό Νέστο Καβάλας-Ξάνθης», «Ποταμό Κόσυνθο Ξάνθης», «Χείμαρρο Κιμμερίων Ξάνθης», «Ποταμό Ζυγάκτη Δράμας-Καβάλας», «Φυσικό Χείμαρρο Λάκκο Μαριών, Θάσου, Καβάλας», «Φυσικό Ρέμα Παλαιάς Καβάλας, Καβάλας», «Αστικό Ρέμα Περιγιαλίου Καβάλας», «Πηγές Μάννας του Νερού, Λεκάνης, Καβάλας», «Αστικό Ρέμα Διασταύρωσης Οδών Ιοκάστης & Χρυσοστόμου Σμύρνης Καβάλας», «Χείμαρρο Παρθένη Χίου», «Αστικό Ρέμα Οδού Βουλγαροκτόνου, Ραψάνης, Καβάλας», «Ποταμό Βούλγαρη, Κεφαλόβρυσου Ελασσόνας, Λάρισας», «Πηγές Ποταμού Παλησκιώτη, Βερδικούσσας, Ελασσόνας, Λάρισας», «Φυσικό Ρέμα Κολυμπήθρας, Κόκκινου Νερού, Αγιάς, Λάρισας», στον «Ποταμό Ελασσονίτη, Ελασσόνας, Λάρισας», ενώ έχει διεξάγει στατιστικές αναλύσεις και μοντελοποίηση με προγνωστικές τιμές για το μέλλον για τις βροχοπτώσεις της Καβάλας, της Χρυσούπολης Καβάλας και των Μεταξάδων Έβρου [1], ενώ όσον αφορά, συγκεκριμένα στην Κρήτη, στον «Ποταμό Μουσέλα, Χανίων, Κρήτης», στο «Ρέμα Πηγών Αργυρούπολης, Ρεθύμνου, Κρήτης», στον «Ποταμό Πετρέ, Ρεθύμνου, Κρήτης», στον «Ποταμό Κουτσουλίτη, Δήμου Φαιστού, Ηρακλείου, Κρήτης» ο οποίος τροφοδοτεί τον ταμιευτήρα του «Τεχνητού Φράγματος Φανερωμένης, Δήμου Φαιστού, Νομού Ηρακλείου, Κρήτης», στον «Ποταμό Κουρταλιώτη, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης», στον «Ποταμό Ακουμιανό, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης» και στο «Ρέμα του Φαραγγιού Κοτσιφού, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης».

Επίσης έχει διεξάγει στατιστικές αναλύσεις και μοντελοποίηση με προγνωστικές τιμές για το μέλλον για τις βροχοπτώσεις της Λάρισας.

Επιπρόσθετα, ο Πολιτικός/Υδρολόγος Μηχανικός Θωμάς Παπαλάσκαρης έχει κάνει στατιστικές αναλύσεις και έχει αναπτύξει υδρολογικά/στατιστικά μοντέλα πρόγνωσης ποσοτήτων συνολικών ημερήσιων και μηνιαίων βροχοπτώσεων για τις βροχοπτώσεις τόσο των μετεωρολογικών σταθμών «Γόρτυνας» (««Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών»/«Γεωργική Σχολή Μεσαράς»»_ «LG9Κ») και «Μοιρών (Πετροκεφαλίου)», Δήμου Γόρτυνας, Νομού Ηρακλείου, Κρήτης, «Τυμπακίου» («CretaWeather») και «Μοιρών (Πετροκεφαλίου_«LG12»)», Δήμου Φαιστού, Νομού Ηρακλείου, Κρήτης, όσο και από δέκα μετεωρολογικούς σταθμούς του Νομού Έβρου, της πόλης της Καβάλας (από όπου και κατάγεται) όσο και για τις βροχοπτώσεις του οικισμού των «Καρυών Νήσου Χίου», (όπου έχει εργαστεί στο παρελθόν), οι οποίες ανακοινώθηκαν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, όπως στο «2nd International Conference on Efficient & Sustainable Water Systems Management 2016» («2ο Διεθνές Συνέδριο Αποτελεσματικής & Αειφόρας Διαχείρισης Υδάτινων Συστημάτων 2016») το οποίο διενεργήθηκε σε συνεργασία του «Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών» και του «Πολυτεχνείου Κρήτης – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών» και πραγματοποιήθηκε, («διά ζώσης»), στον Πλατανιά Χανίων τον Ιούνη του 2016, στο «15th World Congress on Environmental Science & Technology 2017» («15ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 2017») το οποίο διενεργήθηκε από το «Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος» και  πραγματοποιήθηκε, («διά ζώσης»), στην Ρόδο τον Αύγουστο/Σεπτέμβρη του 2017 και στο «4th International Conference on Efficient & Sustainable Water Systems Management 2020 / Valuing the “Water-Carbon-Ecological” footprints of human activities» («4ο Διεθνές Συνέδριο Αποτελεσματικής & Αειφόρας Διαχείρισης Υδάτινων Συστημάτων 2020 / Αποτιμώντας τα “Water-Carbon-Ecological” αποτυπώματα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων») το οποίο διενεργήθηκε από το «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών» και  πραγματοποιήθηκε, (διαδικτυακά με τηλεδιάσκεψη), στον Βόλο τον Ιούνη του 2020 και επιπλέον δημοσιεύθηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το «Procedia Engineering» (του εκδοτικού οίκου «Elsevier») και το «Environmental Proceedings» (του εκδοτικού οίκου «MDPI»).

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στην Αγγλική γλώσσα, του Θωμά Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους εδώ, εδώ, εδώ και εδώ.

Υδρολογική έρευνα του Θωμά Παπαλάσκαρη

 • MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού
 • Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540
 • «Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»
 • «Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»
 • «Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»
 • «Υποψήφιος Διδάκτορας στην Μεταφορά Φερτών Υλών (Δ.Π.Θ.)»
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»)
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-31/04/2017»)
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»)
 • «Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «02/05/2018-01/09/2018»)
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»)
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»)
 • «Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»
 • «Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, (Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)»
 • Μελλοντικός («σύντομα») Υπάλληλος σε Θέση Τακτικού Προσωπικού του «Δήμου Καλυμνίων», Κάλυμνος, Δήμου Καλυμνίων, Νομού Δωδεκανήσων», Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (επιτυχών με την «Προκήρυξη 10Κ/2018», «από περίπου 15/01/2022»)