17ο ΔΣ Καβάλας: Ευρωπαϊκή συνεργασία για την προώθηση της ανακύκλωσης

Συμμετοχή του σχολείου στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Twinning με το έργο «Recycling Art»

Οι μαθητές της Ε’ τάξης του 17ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Twinning με το έργο «Recycling Art». Στο έργο συμμετείχαν 10 σχολεία από την Ελλάδα, Κροατία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τουρκία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Σκοπός του έργου ήταν να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των παιδιών για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των απορριμμάτων.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές έμαθαν πώς να ανακυκλώνουν και πώς συμβάλλει η ανακύκλωση στη διατήρηση της ζωής του πλανήτη μας. Επίσης έχουν εξοικειωθεί με το πώς τα απόβλητα μπορούν να μετατραπούν σε κάτι χρήσιμο μετατρέποντάς τα σε διάφορες καλλιτεχνικές δημιουργίες. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία με ποικιλία δραστηριοτήτων και μεθόδων (κατασκευή βιβλίων, μουσικών οργάνων, κούκλες για κουκλοθέατρο κ.λπ.) παράγοντας έτσι στην πράξη νέα αντικείμενα από ανακυκλώσιμα υλικά. Τα βασικά αποτελέσματα του έργου για τους μαθητές ήταν η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης, της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και η απόκτηση νέων γνώσεων με διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο.

Τα αποτελέσματα της κοινής δουλειάς συνδυάστηκαν σε ένα e-Book που όποιος επιθυμεί μπορεί να ξεφυλλίσει. Στην τελευταία σελίδα μπορεί να δει την έκθεση των έργων και να ακούσει το τραγούδι του έργου «Let’s Recycle every Little thing».