Εναέρια αντιχαλαζική προστασία: Ωφέλιμη ή ανώφελη; Η επιστήμη απαντάει

Η ομάδα του Meteokav μετέφρασε μια από τις πιο πρόσφατες και κορυφαίες έρευνες για τη μέθοδο της σποράς των νεφών, με τα συμπεράσματά της να εκπλήσσουν για την αποτελεσματικότητά της-Διαβάστε την έρευνα

Με αφορμή τη συζήτηση για την αντιχαλαζική προστασία με τη μέθοδο της σποράς των νεφών (είτε αεροπορικώς είτε με άλλη μέθοδο) η ομάδα του Meteokav αναζήτησε τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τη συγκεκριμένη μέθοδο, μεταφράζοντας μια από τις πιο πρόσφατες και κορυφαίες έρευνες επί του θέματος η οποία ουσιαστικά μέσα από δεδομένα όλων των ερευνών επί του θέματος των τελευταίων δεκαετιών προσπαθεί να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα.

Το συμπέρασμα της έρευνας και οι… εκπλήξεις

Το συμπέρασμα που εξάγεται, το οποίο ταυτίζεται και με την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας το 2017, είναι ότι το αποτελέσματα των μεθόδων αυτών είναι ιδιαίτερα αβέβαιο και το πιθανότερο είναι να μην υπάρχει κάποιο όφελος. Η αβεβαιότητα έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν κενά επιστημονικής γνώσης ως προς την μικροφυσική των νεφών (και ιδίως των καταιγιδοφόρων νεφών) που κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την ερμηνεία της επίδρασης της σποράς στην εξέλιξη ενός καταιγιδοφόρου νέφους.

Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη επίδραση της περιοδικότητας εμφάνισης χαλαζιού στο πέρασμα των χρόνων η οποία δεν έχει κατανοηθεί πλήρως. Όμως, ακόμα κι αν αγνοηθούν οι παραπάνω παράγοντες αβεβαιότητας και γίνει μια καθαρά αριθμητική προσέγγιση, οι περισσότερες έρευνες δε βρίσκουν καμία μείωση στη συχνότητα και στο μέγεθος του χαλαζιού.

Ελάχιστες είναι οι έρευνες οι οποίες διαπιστώνουν μικρή μείωση του μεγέθους και της συχνότητας του χαλαζιού, αλλά όπως σημειώνεται, οι περισσότερες από αυτές είναι χρηματοδοτούμενες από εταιρίες καταστολής χαλαζιού.

Τέλος, στην έρευνα σημειώνεται ότι η μέθοδος αυτή πλέον εγκαταλείπεται σταδιακά από πολλές χώρες, ενώ υπάρχει έντονος προβληματισμός για την μικρή μεν περιβαλλοντική επίπτωση της μεθόδου η οποία από τη μια δεν είναι μεγάλη, αλλά από την άλλη δε δικαιολογείται από το κόστος και την αναποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα η έρευνα καταλήγει ότι είναι χρησιμότερο η αντιχαλαζική προστασία να επικεντρωθεί σε μεθόδους με αποδεδειγμένα οφέλη, όπως η επίγεια προστασία η οποία πρέπει να αναβαθμιστεί.

Ταυτόχρονα, πρέπει να δοθεί στήριξη στην έρευνα για την καλύτερη κατανόηση της μικροφυσικής των νεφών και για τη δημιουργία μοντέλων προσομοίωσης εξέλιξης καταιγιδοφόρων νεφών με ή χωρίς την ανθρώπινη παρεμβολή (κάτι που γίνεται σε ελάχιστο βαθμό, αφού οι χρηματοδοτήσεις είναι ανεπαρκείς για τη δημιουργία τέτοιων μοντέλων).

Τα παραπάνω θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη νέων σύγχρονων μεθόδων που θα δώσουν πραγματικά αποτελέσματα στη χαλαζική καταστολή.

Αντί επιλόγου

Τέλος, εν είδει προβληματισμού για την περιοχή μας, η ομάδα του Meteokav θεωρεί αποπροσανατολιστικό το γεγονός η συζήτηση να επικεντρώνεται μόνο γύρω από μια μέθοδο χωρίς κανένα επιστημονικά αποδεδειγμένο όφελος, την ώρα που πίσω από την προώθησή της, όπως τονίζεται στην έρευνα, υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα.

Θεωρεί, δε, προτιμότερο -πάντα βάσει της εν λόγω έρευνας- τα όποια μηδαμινά αγροτικά κονδύλια (που πρέπει να πολλαπλαστιαστούν) να κατευθυνθούν στην αναβάθμιση της επίγειας προστασίας που πρέπει να γίνει ποιοτικότερη, δωρεάν και καθολική και ταυτόχρονα να επενδυθούν χρήματα στην έρευνα αναζήτησης πραγματικά σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων με ταυτόχρονη μέριμνα για δημιουργία καλύτερου μηχανισμού πρόληψης και ενημέρωσης των αγροτών.

Αυτονόητο, δε, θα πρέπει να θεωρείται ότι οι όποιες ζημιές προκύπτουν στο αγροτικό προϊόν θα πρέπει να αποζημιώνονται στο 100%.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ ολόκληρη την έρευνα και τα συμπεράσματά της