Δασαρχείο Καβάλας: Απαγόρευση κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας στο περιαστικό δάσος

Διαβάστε σε ποια σημεία θα απαγορευτεί η μετακίνηση ή η πρόσβαση και ποιες εργασίες θα πραγματοποιηθούν εκεί

Την απόφαση της να απαγορευτεί για λόγους ασφαλείας κάθε μετακίνηση ή πρόσβαση στα σημεία του περιαστικού δάσους της Καβάλας όπου πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα εργασίες για την απομάκρυνση ξεραμένων και ασθενών δέντρων αλλά φύτευσης δέντρων (πεύκων), κάνει γνωστό με ανακοίνωση της η Δασάρχης Καβάλας Ζωή Γεωργούση.

Οι εργασίες γίνονται στις θέσεις, «πεζόδρομος άθλησης », «Ύψωμα Όφμαν», «Βασιλάκη», «Κεραίες ΟΤΕ», περιοχή «Philoxenia», πρώην «πυροφυλάκιο» κυνηγών (θέση στάθμευσης πυροσβεστικών οχημάτων) μέχρι πρώην αποθήκη εκρηκτικών, όπου και υπάρχει και πυροφυλάκιο και τέλος μέχρι τα όρια του δάσους με τον οικισμό «Σταυρός» Αμυγδαλεώνα.

Η ανακοίνωση του Δασαρχείου Καβάλας αναφέρει σχετικά:

«Με το παρόν ΔΤ επικαιροποιούμε προηγούμενο σχετικό δικό μας όμοιο ενημερώνοντας εκ νέου όλους τους πολίτες, κατοίκους, ιδιοκτήτες, επαγγελματίες, περιπατητές και χρήστες αναψυχής, όλους όσους χρησιμοποιούν τον «πεζόδρομο άθλησης» αλλά και όλο τον πληθυσμό που βρίσκεται ή κατευθύνεται προς την περιοχή αισθητικού-περιαστικού δάσους Καβάλας και ιδιαίτερα στις θέσεις: «πεζόδρομος άθλησης », «Ύψωμα Όφμαν», «Βασιλάκη», «Κεραίες ΟΤΕ», περιοχή «Philoxenia», πρώην «πυροφυλάκιο» κυνηγών (θέση στάθμευσης πυροσβεστικών οχημάτων) μέχρι πρώην αποθήκη εκρηκτικών, όπου και υπάρχει και πυροφυλάκιο και τέλος μέχρι τα όρια του δάσους με τον οικισμό «Σταυρός» Αμυγδαλεώνα, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συνεχίσουν μέχρι το θέρος προγραμματισμένες διαχειριστικές, υλοτομικές & συγκομιστικές εργασίες με στόχο:

– αφενός την απομάκρυνση του μη υγιούς ξυλώδους κεφαλαίου (λόγω ξήρανσης, ασθενειών, επικινδυνότητας και
– αφετέρου την καλλιέργεια πευκοσυστάδων που εκτείνονται στις ως άνω θέσεις.

Επειδή όμως πρόκειται για επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα σε δασικό εργοταξιακό περιβάλλον, όπου ενίοτε διαμορφώνονται μη προβλέψιμες και άμεσα διαχειρίσιμες καταστάσεις, όπως λ.χ. η ανάγκη προσωρινού αποκλεισμού των δασοδρόμων, λόγω πτώσης κλάδων ή και δένδρων και παρά το γεγονός ότι ο ανάδοχος Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) λαμβάνει και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση μέτρα, ιδίως αυτά που επιβάλλονται για την πρόληψη ατυχημάτων, γνωστοποιείται στο κοινό που επιλέγει να κινηθεί πεζή ή με τη χρήση μέσων μεταφοράς είτε για να έρθουν στις οικίες ή ιδιοκτησίες τους είτε για λόγους αναψυχής και άθλησης, ότι απαγορεύεται κάθε μετακίνηση ή πρόσβαση κατά τη διάρκεια των εργασιών στο εργοτάξιο-πεδίο, εκτός και εάν είναι αυτή αναγκαία, οπότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρξει προηγούμενη επικοινωνία με το αρμόδιο προσωπικό του Δασονομείου Καβάλας (κ. Κων/νο Δαλακούρα & Χρήστο Αβραάμ στα τηλ. 2313309959, 2313309946 αντίστοιχα) αλλά και εν ανάγκη με τον ανάδοχο ΔΑ.Σ.Ε. Μοδίου (Πρόεδρος: Γεώργιος Κριτσιάνης, τηλ. 6988159677)  για σχετική πληροφόρηση και οδηγίες».