Δασαρχείο Καβάλας: 4 εκ. ευρώ για την αντιπυρική προστασία στο δάσος της Καβάλας και της Κάρυανης

Διαβάστε τι περιλαμβάνουν οι εργασίες – παρεμβάσεις στην περιοχή της ΤΚ Κάρυανης στο Ύψωμα Βασιλάκη και την περιοχή του Νοσοκομείου Καβάλας

Το Δασαρχείο Καβάλας, στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και της θωράκισης των Δασών και δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του από τον κίνδυνο έναρξης και εξέλιξης δασικής πυρκαγιάς, εκτελεί δύο μεγάλα έργα εντός του επόμενου τριμήνου, τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ANTINERO III. Ειδικότερα:

  • Στην περιοχή της ΤΚ Κάρυανης εκτελείται το έργο: «Έργα αντιπυρικής προστασίας σε δημόσια δασικά συμπλέγματα και δασικές εκτάσεις αρμοδιότητας των Δασαρχείων Καβάλας, Ξάνθης και Σταυρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 παρ.5 του ν.998/1979» προϋπολογισμού 2.192.225,07 €, με ΦΠΑ. Το έργο αφορά τον καθαρισμό και περιποίηση της βλάστησης στις αναδασώσεις Πεύκης της Κάρυανης. Περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού υπορόφου, κλαδεύσεις, ασθενείς αραιώσεις και περιποίηση της δασικής βλάστησης, θρυμματισμού και απομάκρυνσης των φυτικών υπολειμμάτων και ενίοτε κλαδεύσεις και ασθενείς αραιώσεις
  • Στη δυτική πλευρά του Αισθητικού Δάσους Καβάλας (Ύψωμα Βασιλάκη, περιοχή Νοσοκομείου) εκτελείται το έργο: «Έργα αντιπυρικής προστασίας σε δημόσια δασικά συμπλέγματα και δασικές εκτάσεις αρμοδιότητας των Δασαρχείων Σερρών, Κασσάνδρας, Διδυμοτείχου, Καβάλας και Σταυρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 παρ.5 του ν. 998/1979», προϋπολογισμού #1.689.314,42 €# με ΦΠΑ. Το έργο συνίστανται κυρίως σε εργασίες όπως:

– ο καθαρισμός υπορόφου, κλαδεύσεις, ασθενείς αραιώσεις και περιποίηση της δασικής βλάστησης

– ο θρυμματισμός όλων των υπολειμμάτων υλοτομιών και η παραπέρα αξιοποίησή τους, εφαρμόζοντας την αρχή της αειφορίας των καρπώσεων μέσα από την ανακύκλωση

Επίσης το ίδιο έργο περιλαμβάνει και εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης του δασικού οδικού δικτύου συνολικού μήκους 183 χλμ, με ισοπέδωση – διαμόρφωση της επιφάνειας του καταστρώματος με την χρήση προωθητήρα και διαμορφωτήρα εντός των Δήμων Καβάλας και Παγγαίου, καθαρισμό και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος, άρση καταπτώσεων και συντήρηση του δικτύου αντιπυρικών ζωνών της περιοχής αρμοδιότητάς μας.

Η Δασική Υπηρεσία θέλοντας να επιδείξει για πολλοστή φορά στην πράξη την ευαισθησία της όσον αφορά την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών της κοινωνίας (όπως λ.χ. οι ανάγκες θέρμανσης της χειμερινής περιόδου) με την εξεύρεση-στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό-τρόπων και λύσεων για τη διαχείριση τέτοιας μορφής ζητημάτων θα πράξει ως εξής:

Τα προϊόντα υλοτομίας, διαμέτρου άνω των 8 -12 cm θα τεμαχίζονται σε μέσο μήκος 1,10μ, θα στοιβάζονται στους δασικούς δρόμους και θα εκποιούνται κατά τα κεκανονισμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

Σε διαφορετική περίπτωση τα προϊόντα υλοτομίας που δεν δύνανται να αξιοποιηθούν για παραγωγικούς σκοπούς, μπορούν να διατεθούν-με το πέρας των εργασιών-«ατελώς» και «άνευ αδείας» σε ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας, με βάση σχετική ανάρτηση που θα δημοσιοποιηθεί «εν ευθέτω χρόνω».

Με την ολοκλήρωση των εργασιών μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι διαμορφώνεται «επί το βέλτιστον» μια νέα πραγματικότητα ως προς τις λειτουργίες και την αντιπυρική προστασία του αισθητικού-περιαστικού δάσους Καβάλας και των εν γένη δασών της περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Καβάλας.

Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ η συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς αλλά και η υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας προς το έργο που αθόρυβα πλην όμως πρακτικά και ουσιαστικά επιτελεί αδιαλείπτως το Δασαρχείο Καβάλας, διότι στον αγώνα για την επίτευξη τόσο υψηλών στόχων δεν περισσεύει κανείς.