Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 2018. Οδηγός προετοιμασίας

Η Θερμοπλαστική βρίσκεται δίπλα σας με όλες τις πληροφορίες και τα πιστοποιημένα προϊόντα για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας

Έχουν ξεκινήσει ήδη οι διεργασίες για την έναρξη υποβολής αιτήσεων του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” και αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ξεκινήσουν μία εντατική προετοιμασία για να συγκεντρώσουν όλο το απαιτούμενο υλικό και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την υποβολή της αίτησής τους. Ας δούμε όμως τί είναι το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”, τί αλλαγές περιλαμβάνει και ποιά διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος για να συμπεριληφθεί στις κατηγορίες των επιδοτήσεων.

Αλλά ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Για ποιον λόγο δημιουργήθηκε το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”. Στην Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία των κτηρίων είναι απολύτως ανοχύρωτη απέναντι στις ενεργειακές απώλειες. Τι πραγματικά σημαίνει όμως αυτό; Η συντριπτική πλειοψηφία των παλαιότερων κτηρίων εντάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Η (με κορυφαία την Α), γεγονός που σημαίνει ότι οι παλιές (και όχι μόνο) κατασκευές δεν παρέχουν καθόλου, ή έστω παρά μόνο ελάχιστη, κάλυψη απέναντι στις ενεργειακές απώλειες. Ακόμη όμως και στις νεότερες κατασκευές, μόνο 1 στις 100 πληροί έστω και τις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις. Και τούτο έχει δύο βασικές συνέπειες:

  • Οικονομικό κόστος για τους ενοίκους των κτηρίων
  • Περιβαλλοντικό κόστος, λόγω των ενεργειακών απαιτήσεων

Ο Στόχος του Προγράμματος

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων μέσα από ένα πλήθος δράσεων, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα σύγχρονων ενεργειακών προδιαγραφών, η εξωτερική θερμομόνωση των κτηρίων, η θερμομόνωση της ταράτσας, η εγκατάσταση συστημάτων σκίασης, καθώς και η αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης και εκείνων της παροχής ζεστού νερού.

Το τελικό ζητούμενο του Προγράμματος είναι η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του κτηρίου, η συμμόρφωση με τα ανώτερα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς και η αναστροφή όλων των αρνητικών συνεπειών που απορρέουν από την τρέχουσα κατάσταση του τομέα των ενεργειακών απαιτήσεων των κτηρίων.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ