Θέση μόνιμης απασχόλησης προσφέρουν τα Λατομεία Βουγιουκλή

Η εταιρία αναζητά στέλεχος για διοικητική θέση για απασχόληση εντός των εγκαταστάσεων της - Διαβάστε πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση και τα προσόντα που απαιτούνται

Από την εταιρία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΒΕΕ ζητείται για την περιοχή της Καβάλας άτομο για τη στελέχωση διοικητικής θέσης. Αναλυτικότερα:

Υπεύθυνος διακίνησης προϊόντων (Ref.code WS)

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά προτίμηση απόφοιτοι Θετικών ή Οικονομικών επιστημών
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού των εφαρμογών MS Office και διαδικτύου
 • Δυναμική προσωπικότητα
 • Επικοινωνιακή δεξιότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Μεθοδικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα και άριστη συνεργασία

Παροχές

 • Ικανοποιητικός Μισθός
 • Πλήρης απασχόληση
 • Προοπτική εξέλιξης & μακροχρόνιας συνεργασίας
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Διαρκής εκπαίδευση

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση
Πώς θα κάνετε αίτηση

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μόνο με βιογραφικό στο e-mail: [email protected]. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, η εταιρία θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας το Ref. Code.