Εργασία στην Καβάλα: Θέσεις μόνιμης απασχόλησης προσφέρει η ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ

Η εταιρία αναζητά οδηγούς για άμεση πρόσληψη και απασχόληση εντός και εκτός των εγκαταστάσεών της – Διαβάστε πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση και τα προσόντα που απαιτούνται

Από τη ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ [Σκυρόδεμα, Ασφαλτόμιγμα, Τεχνικά Έργα] ζητούνται για την περιοχή της Καβάλας οδηγοί για άμεση πρόσληψη. Αναλυτικότερα οι θέσεις εργασίας που προσφέρει η εταιρία είναι οι εξής:

Οδηγός Βαρέων Οχημάτων Γ΄-Δ΄ κατηγορίας (Ref. Code TD-1)

Απαραίτητα προσόντα

 • Επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄-Δ΄ κατηγορίας
 • Επιθυμητή Αναγγελία βοηθού χειριστή ΜΕ Κατηγορίας από 1η έως 8η
 • Προϋπηρεσία
 • Δυναμική προσωπικότητα
 • Επικοινωνιακή δεξιότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Μεθοδικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα και άριστη συνεργασία

Παροχές

 • Ικανοποιητικός Μισθός
 • Πλήρης απασχόληση
 • Προοπτική εξέλιξης και μακροχρόνιας συνεργασίας
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Διαρκής εκπαίδευση

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Οδηγός Βαρέων Οχημάτων Ε΄ κατηγορίας (Ref. Code TD-2)

Απαραίτητα προσόντα

 • Επαγγελματικό δίπλωμα Ε΄ κατηγορίας
 • Επιθυμητή Αναγγελία βοηθού χειριστή ΜΕ Κατηγορίας από 1η έως 8η
 • Προϋπηρεσία
 • Δυναμική προσωπικότητα
 • Επικοινωνιακή δεξιότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Μεθοδικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα και άριστη συνεργασία

Παροχές

 • Ικανοποιητικός Μισθός
 • Πλήρης απασχόληση
 • Προοπτική εξέλιξης & μακροχρόνιας συνεργασίας
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Διαρκής εκπαίδευση

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Πώς θα κάνετε αίτηση

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [αναγράφοντας στο πεδίο «Θέμα» το ονοματεπώνυμό σας και τον κωδικό της προσφερόμενης θέσης] στο e-mail: [email protected].

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, η εταιρία θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας το Ref. Code.