Ευκαιρίες καριέρας στην Καβάλα: Η Ευφροσυνίδης ΑΤΕ αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση

Η τεχνική εταιρία αναζητά χειριστές μηχανημάτων, τεχνίτες και μηχανικό εργοταξίου - Διαβάστε πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση και τα προσόντα που απαιτούνται

ΗΤεχνική Εταιρία ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΤΕ, με έδρα την Καβάλα, δραστηριοποιείται από το 1980 στον τομέα της κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Με έμπειρους και καταρτισμένους επιστήμονες μηχανικούς, με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και με εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό, αναλαμβάνει έργα οδοποιίας, υδραυλικά, αποχετευτικά, αρδευτικά, οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά καθώς και ανακαινίσεις χώρων και κτιρίων.

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πορείας, η ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΤΕ αναζητά υπαλλήλους για άμεση πρόσληψη, προσφέροντας θέσεις μόνιμης απασχόλησης:

 • χειριστές μηχανημάτων
 • τεχνίτες
 • και μηχανικό εργοταξίου

Απαραίτητα προσόντα

 • Διπλωματούχους Χειριστές πάσης φύσεως εκσκαφέων και φορτωτών
 • Πτυχιούχο μηχανικό με εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στη διαχείριση τεχνικών έργων
 • Τεχνίτες οικοδομοτεχνικών έργων

Παροχές

 • Ικανοποιητικός Μισθός
 • Πλήρης απασχόληση
 • Προοπτική εξέλιξης & μακροχρόνιας συνεργασίας
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Διαρκής εκπαίδευση

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα στο: [email protected] ή να καλέσουν στο 6976494623.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, η εταιρία θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.