Αναπτυξιακή Καβάλας: Παράταση υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Leader

Διαβάστε μέχρι πότε θα κατατίθενται προτάσεις για παρεμβάσεις Δημοσίου και Ιδιωτικού χαρακτήρα

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή δικαιούχων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις Δημοσίου και Ιδιωτικού χαρακτήρα (2η Πρόσκληση Δημόσια και 2η Πρόσκληση Ιδιωτικά) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Καβάλας έως 15/11/2023 και ώρα 15:00.