Εκλογές στον Σύλλογο Φίλων Παιδόπολης

Τα μέλη καλούνται σε Γενική Συνέλευση

Το Σωματείο Φίλοι Παιδόπολης «Άγιος Γεώργιος» Καβάλας καλεί τα μέλη του στην τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που  θα γίνει τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, από τις 18:00 έως τις 20:00, στο Ξενοδοχείο Airotel Galaxy της Καβάλας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: α) Λογοδοσία, απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, β) Ανάγνωση και έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής, γ) Απαλλαγή απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Προτάσεις και λήψη απόφασης για τροποποίηση καταστατικού: στο Άρθρο 24ο « Η Γ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μετά από απόφαση του, μέσα στους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο.»  και στο Άρθρο 29ο «Αυτοί που είναι υποψήφιοι για να εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής, καταθέτουν γραπτές αιτήσεις, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ.» και ε) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβούλιου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Παρακαλούνται τα μέλη του Σωματείου να συμμετέχουν.