Χορηγία 8.000 ευρώ από ιδιώτη για την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου ΠΝΟΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΠΝΟΗ για το Παιδί και την Οικογένεια ευχαριστεί θερμά την εταιρία «Matrix Mεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων ΑΕ», ολόκληρο τον Όμιλο εταιρειών MATRIX και δη τους κ.κ. Δημήτριο Τσεσμετζόγλου, αντιπρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και Gerald Kelly Tighe, αντιπρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας για την ευγενική χορηγία τους προς τον Σύλλογο με το ποσό των 8.000 ευρώ. Το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών των υποστηριζόμενων οικογενειών του Συλλόγου.