Διανομή 11 τόνων μήλων από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017, κατόπιν ενεργειών του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρου Μαρκόπουλου και τοπικών κοινωνικών φορέων, διανεμήθηκαν δωρεάν στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας 11 τόνοι μήλων. Τα συγκεκριμένα φρούτα, πολύ καλής ποιότητος, διανεμήθηκαν σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «απόσυρσης προϊόντων» και στήριξης κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων.

Τα φρούτα διανεμήθηκαν δωρεάν στους συλλόγους Πολυτέκνων και Τριτέκνων Καβάλας, στους Πολιτιστικούς Συλλόγους Κρηνίδων και Ζυγού.