Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας: Σημαντική ενίσχυση του εξοπλισμού του μέσω του διακρατικού έργου Υγείας e/HEALTH

Εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση το διακρατικό έργο Υγείας με τίτλο «Receive Emergency/Daily needed HEALTHcare through innovations in the cross border area» και ακρωνύμιο «e/HEALTH», το οποίο είχε υποβληθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020». Στο έργο εκτός από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, συμμετέχουν το Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών του Kardjali Βουλγαρίας και η Ιατρική Εταιρεία Καβάλας.

Στο πλαίσιο του έργου, το Νοσοκομείο θα ενισχυθεί σημαντικά με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, προκειμένου να ανταποκριθεί στις δύσκολες απαιτήσεις των καιρών.

Έτσι, προβλέπεται η προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων, όπως Νευροπλοηγητής/Φορητός Αξονικός Τομογράφος για την Νευροχειρουργική Κλινική, δύο σύγχρονες οδοντιατρικές έδρες για το Οδοντιατρικό Τμήμα, συσκευή PCR για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, συστήματα Τηλεϊατρικής για το Ψυχιατρικό Τμήμα και άλλα.

Η εγκριθείσα χρηματοδότηση πλησιάζει το ποσό των 600.000 ευρώ και ο νέος εξοπλισμός θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις Κλινικές και το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας συνολικότερα, στην προσπάθεια που καταβάλει για προσφορά υπηρεσιών Υγείας υψηλής ποιότητας στους ασθενείς.