Ειδοποίηση του γραφείου των Κοιμητηρίων Καβάλας για τον προγραμματισμό εκταφών των θανόντων το 2006-2007

Το γραφείο των Κοιμητηρίων της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας καλεί όλους τους συγγενείς και ενδιαφερομένους οι οποίοι έχουν ενταφιασμένους στο κοιμητήριο της πόλης (θανόντες το 2006-2007), να προσέλθουν στο γραφείο της υπηρεσίας (Νεκροταφεία-Τέρμα Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού-Περιγιάλι) μέχρι 21 Μαΐου 2017 για να προγραμματίσουν την εκταφή των οικείων τους (βάσει της παρ. 2 άρθρο 12 του Κανονισμού και 402/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

Από 22 Μαΐου 2017 το γραφείο των Κοιμητηρίων θα προβαίνει σε υπηρεσιακές εκταφές, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό, με καταλογισμό στο όνομα του ενδιαφερομένου που έχει δηλωθεί στην υπηρεσία κατά την ταφή ή προκύπτει από το πιστοποιητικό των πλησιέστερων συγγενών (βάσει της παρ. 1 άρθρο 29 του Κανονισμού).