Διαβάστε πώς θα λειτουργεί η λίστα χειρουργείων στο Νοσοκομείο Καβάλας

Άμεση και online ενημέρωση των ασθενών για περισσότερη διαφάνεια - Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας πρωτοπορεί!

Σε εφαρμογή μπήκε από τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 η λίστα χειρουργείων που είχε προαναγγελθεί από τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Στο πλαίσιο της διαφάνειας, η Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων είναι ο κατάλογος στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων ανά κλινική και η οποία θα είναι προσβάσιμη από τους ασθενείς online!

Ήδη στην επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Καβάλας (επισκεφθείτε την πατώντας εδώ) έχουν «ανέβει» όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στην εφαρμογή της Λίστας και ο τρόπος με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και άμεση ενημέρωση για την προσωπική τους υπόθεση.

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων

Μετά από γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αποφασίστηκε ο ασθενής να ενημερώνεται για τη σειρά κατάταξής του από έναν αριθμό που θα του δίνει το νοσοκομείο την ημέρα εξέτασης του, θα είναι μοναδικός και δεν θα προέρχεται από τον ΑΜΚΑ. Με αυτό τον τρόπο δεν θα είναι σε καμία περίπτωση δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητας του ασθενή. Με την ανάρτηση των λιστών στο διαδίκτυο, ενισχύεται η διαφάνεια και οι ασθενείς θα ενημερώνονται για την αναμονή ανά τμήμα και ανά νοσοκομείο

Στη Λίστα θα αναγράφονται

 • ο μοναδικός αριθμός που θα δίνεται σε κάθε ασθενή, κατά την  εγγραφή του για την ένταξή του στη Λίστα (ξεχωριστός αύξων αριθμός ανά κατηγορία που εντάσσεται το περιστατικό και ανά κλινική – ο αριθμός αυτός θα δίνεται αυτόματα από το σύστημα και θα εξαρτάται αποκλειστικά από :
  • την ημερομηνία εξέτασης του ασθενή,
  • από την κατηγοριοποίηση του περιστατικού και
  • από την κλινική
 •  το είδος του χειρουργείου
 •  η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το περιστατικό,
 • η ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς – ημερομηνία εξέτασης (η ημερομηνία αυτή θα καταγράφεται από τις 2/5/2017 ημερομηνία κατά την οποία θα εκτελείται η πλήρης διαδικασία. Θα προηγηθεί η ένταξη στην λίστα χειρουργείων όλων των μέχρι τώρα προγραμματισμένων χειρουργείων που εκκρεμούν),
 •  η  ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης (η ημερομηνία αυτή θα αναγράφεται όταν θα οριστεί η ημερομηνία χειρουργείου από την κλινική)

Η λίστα αυτή καθημερινά θα ενημερώνεται με τα

 • διενεργηθέντα χειρουργεία
 •  αναβληθέντα ή ακυρωθέντα χειρουργεία για διάφορες λόγους
 • διενεργηθέντα έκτακτα χειρουργεία (τα προγραμματισμένα σε μεταγενέστερη ημερομηνία χειρουργεία όπου το περιστατικό, κατά το χρονικό διάστημα αναμονής της χειρουργικής επέμβασης, παρουσιάσει επιπλοκές και κρίνεται επείγον χειρουργείο)

Θα ελέγχεται εβδομαδιαία από

 • την Επιτροπή Χειρουργείου
 • τον  Αν. Διοικητή ή τον Διοικητή, όταν ο πρώτος δεν υπάρχει,

θα αναρτάται εβδομαδιαία στην επίσημη ιστοσελίδα κάθε Νοσοκομείου.

Την ευθύνη της τήρησης της Λίστας φέρει η Επιτροπή Χειρουργείου. Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας των μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών υπηρεσιών υγείας του σχετικού νοσοκομείου.

Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων

Τα επείγοντα χειρουργεία θα εντάσσονται σε ξεχωριστή λίστα η οποία θα ελέγχεται καθημερινά από

 • την Επιτροπή Χειρουργείου και
 •  τον  Αν. Διοικητή ή τον Διοικητή, όταν ο πρώτος δεν υπάρχει.

Η λίστα θα περιέχει πληροφορίες για τα επείγοντα χειρουργεία που διενεργήθηκαν την προηγούμενη ημέρα. Πίνακας με τα διενεργηθέντα επείγοντα χειρουργεία συντάσσεται και αναρτάται κάθε 15νθήμερο στον ιστότοπο κάθε Νοσοκομείου.

Στον πίνακα θα καταχωρούνται

 •  ο μοναδικός αριθμός χειρουργείου
 •  το είδος του χειρουργείου,
 • η ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης.