Σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

Παραμένει το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, χρημάτων και μέσων ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου-Επιτακτική και η ίδρυση και στελέχωση δεύτερης υπηρεσιακής μονάδας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Νότια Θάσο

Συγκλήθηκε και συνεδρίασε την Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με θέμα τον Σχεδιασμό και τις Δράσει της Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων λόγω των Δασικών Πυρκαγιών.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας και πρόεδρος του ΣΟΠΠ Θεόδωρος Μαρκόπουλος, παραβρέθηκαν οι φορείς της ΠΕ Καβάλας που προσκλήθηκαν, μεταξύ των οποίων οι δήμαρχοι Καβάλας και Θάσου κ.κ. Τσανάκα και Χατζηεμμανουήλ, ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Χρήστος Μαμαρίκας, καθώς και ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ Κώστας Χουβαρδάς.

Σχετικά με το θέμα των πυρκαγιών αναφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα καθώς επίσης και οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο καθένας, ούτως ώστε να είναι έτοιμος κατά τη νέα αντιπυρική περίοδο (Μάιος έως και Οκτώβριος 2017).

Μεταξύ των προβλημάτων που τέθηκαν ήταν και η έλλειψη προσωπικού, χρημάτων και μέσων των φορέων, πράγματα που δυσκολεύουν το έργο τους, καθώς και η επιτακτική αναγκαιότητα  ίδρυσης και στελέχωσης δεύτερης υπηρεσιακής μονάδας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Νότια Θάσο. Η διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, στη συνέχεια, θα ολοκληρώσει τον σχεδιασμό της για όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τα Πρακτικά της Συνεδρίασης θα δημοσιοποιηθούν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.