Δεν «δούλεψε» ο φωτεινός σηματοδότης στις «Γλάστρες»-Εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω Σεφέρη

Αλλαγή στην αρχική απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας - Εφαρμογή «Σχεδίου Β» λίγες ώρες μετά!

Όπως είχε γράψει το KAVALA POST (διαβάστε το ρεπορτάζ εδώ), για προληπτικούς λόγους και για όσο διαρκέσουν τα έργα αποκατάστασης της ζημιάς που επήλθε στον δρόμο Καβάλας-Παληού στο σημείο «Γλάστρες» από την κατάρρευση του τοίχου αντιστήριξης (διαβάστε εδώ), επρόκειτο να «κλειστεί» το ένα «ρεύμα» (με κατεύθυνση προς Καβάλα) και η κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται εκ περιτροπής από το άλλο με την τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη.

Πράγματι, λίγο πριν τις 17:00 της Παρασκευής 21 Απριλίου 2017 εκδόθηκε η σχετική απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Καβάλας και συνεργεία του δήμου Καβάλας σε συνεργασία με την Τροχαία ξεκίνησαν την εφαρμογή της στο σημείο.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά, και συγκεκριμένα λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αποφασίστηκε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν «λειτουργεί» και έτσι αποφασίστηκε η εκτροπή της κυκλοφορίας στο «ρεύμα» προς Πέραμο να πραγματοποιείται από την παράλληλη στη Μελίνας Μερκούρη οδό Σεφέρη (η απότομη ανηφόρα που ξεκινάει λίγα μέτρα πριν από το επίμαχο σημείο στις «Γλάστρες»), ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων που κατευθύνονται προς την Καβάλα να γίνεται από τον κεντρικό δρόμο, χρησιμοποιώντας το αντίθετο «ρεύμα».

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται καθολικά η κυκλοφορία στον δρόμο βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, εξαιρουμένων των οχημάτων του δήμου Καβάλας (απορριματοφόρα, φορτηγά της Υπηρεσίας Καθαριότητας κτλ.).

Η αρχική απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επ.Ο.Καβάλας-Ν.Περάμου, από Χ/Θ 7,500 μέχρι Χ/Θ 7,700,  στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την πόλη της Καβάλας, καθώς και την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών στο πεζοδρόμιο που εφάπτεται της οδού στο προαναφερόμενο τμήμα, μέχρι αποκαταστάσεως της ζημίας από τον υπεύθυνο εργολάβο και τον επανέλεγχο από τους αρμόδιους μηχανικούς της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας.

-Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εκ περιτροπής μέσω του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας.

Β. Την απαγόρευση διέλευσης των φορτηγών και λοιπών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, στην Επ.Ο.Καβάλας-Ν.Περάμου, από Χ/Θ 4,150 (δ/ση ΜΟΜΑ) μέχρι Χ/Θ 14,480 (Δ/ση Ν.Ηρακλείτσας-φωτεινοί σηματοδότες).

-Από την απαγόρευση αυτήν εξαιρούνται τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των Δ.Δ.Παληού και Ν.Ηρακλείτσας, τα οποία όμως θα κατευθύνονται στις εν λόγω περιοχές από τη δυτική πλευρά (μέσω της Ν.Ηρακλείτσας), ενώ σε καμία περίπτωση δε θα διέρχονται από το τμήμα του εδαφίου Α΄της εν λόγω παραγράφου.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους οδηγούς και πεζούς, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄) και τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.

-Επισημαίνεται ότι με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας να τοποθετηθούν προσωρινά, πέραν της προβλεπόμενης σήμανσης, φωτεινοί σηματοδότες στις Χ/Θ 7,500 7,700, προκειμένου να επιτρέπουν την εκ περιτροπή κίνηση των οχημάτων.

Σε περίπτωση περάτωσης των εργασιών η οδός να δοθεί στην κυκλοφορία μόνο μετά τον επανέλεγχο των αρμοδίων μηχανικών του Δήμου Καβάλας και τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.

Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. σήμανση από την αρμόδια Υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.