Επιχείρηση καθαρισμού από αφίσες και αυτοκόλλητα από το Τμήμα Καθαριότητας του δήμου Καβάλας

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρώς η Αφισοκόλληση, όπως και το ότι η δαπάνη για την απορρύπανση από τις αφίσες βαρύνει σωρευτικά τον διαφημιζόμενο αλλά και τον διαφημιστή

Το Τμήμα Καθαριότητας του δήμου Καβάλας, στην προσπάθεια του, για την συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών, προέβη στον καθαρισμό στύλων, πινακίδων δημόσιας πληροφόρησης, υποσταθμών εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, πινακίδων οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες από επικόλληση διαφημίσεων, εκδηλώσεων, χαρτιών ενοικιαστηρίων και πάσης φύσεως αυτοκόλλητων.

Για να αποδώσουν καρπούς οι συντονισμένες προσπάθειες του Τμήματος, παρακαλούνται θερμά οι πολίτες του δήμου να διατηρήσουν καθαρούς τους πεζοδρόμους, κεντρικούς δρόμους και τις συνοικίες από αφισοκολλήσεις και πάσης φύσεως διαφημιστικών αυτοκόλλητων.

Ο Κανονισμός Καθαριότητας και συγκεκριμένα το Άρθρο 23 «Αφισοκολλήσεις και Διανομή Φυλλαδίων» αναφέρει ότι απαγορεύεται αυστηρώς η Αφισοκόλληση, η αναγραφή διαφημίσεων, συνθημάτων graffiti κλπ, επί οδών, πεζοδρομίων, τοίχων πλατειών, μνημείων, σε στύλους κλπ.

Σε περιπτώσεις παράβασης, εκτός από το πρόστιμο 90 ευρώ έως 300 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση (Άρθρο 26 «Κυρώσεις»), βαρύνει σωρευτικά τον διαφημιζόμενο αλλά και τον διαφημιστή η δαπάνη για την απορρύπανση από τις αφίσες, τις διαφημίσεις κτλ.