Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής δήμου Καβάλας: Όροι και προϋποθέσεις

Καλούνται οι δικαιούχοι του ΚΕΑ να προβούν σε τροποποίηση της αρχικής αίτησής τους ώστε να δηλώσουν ότι επιθυμούν να είναι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ επιλέγοντας παράλληλα τον Κοινωνικό Εταίρο από το οποίο θα εξυπηρετούνται

Ο δήμος Καβάλας, ως Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης «ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας/Θάσου, στο πλαίσιο δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1474/28.04.2017 ΦΕΚ Β΄ έχουν καθοριστεί οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης ωφελουμένων στο ανωτέρω πρόγραμμα. Συγκεκριμένα:

Από 1 Ιουνίου 2017 ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ καθίστανται αυτοδίκαια οι εκάστοτε δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης-ΚΕΑ.

Καλούνται λοιπόν οι δικαιούχοι του ΚΕΑ να προβούν σε τροποποίηση της αρχικής αίτησής τους ώστε να δηλώσουν ότι επιθυμούν να είναι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ επιλέγοντας παράλληλα τον Κοινωνικό Εταίρο και το Σημείο διανομής από το οποίο και θα εξυπηρετούνται.

Η τροποποίηση μπορεί να γίνει είτε μέσω των δήμων είτε απευθείας από τον δικαιούχο. Με το ανωτέρω ΦΕΚ οι ισχύουσες λίστες ωφελουμένων του ΤΕΒΑ καταργούνται από 1 Ιουνίου 2017.

Πληροφορίες: 2510 291350 και 2510 291375.