Διανομή χυμών από τον δήμο Καβάλας σε όλους τους μαθητές

Εκτός από τα σχολεία οι χυμοί θα διανεμηθούν στα ΚΑΠΗ, στους Παιδικούς Σταθμούς, στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου και σε ιδρύματα του δήμου

Από τις υπηρεσίες του δήμου Καβάλας διανεμήθηκαν χυμοί σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Καβάλας.

Η προμήθεια των χυμών έγινε από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας, ο οποίος υπέγραψε σύμβαση δωρεάς με την Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Αστυνομίας Μαρία Φραντζεσκάκη και το Δημοτικό Σύμβουλο Θεόδωρο Τζατζάρη, κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως πρόεδροι της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τη σύμβαση ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νάουσας παρέδωσε 34.000 λίτρα χυμού σε συσκευασίες του 1 λίτρου, από τα οποία τα 20.000 λίτρα θα διανεμηθούν στους μαθητές των σχολείων του δήμου Καβάλας, 2 λίτρα σε κάθε μαθητή, ενώ τα υπόλοιπα θα διανεμηθούν στα ΚΑΠΗ, στους Παιδικούς Σταθμούς, στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου και σε ιδρύματα του δήμου Καβάλας.