Νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για τα Κέντρα Υγείας και το Νοσοκομείο Καβάλας

Το έργο προϋπολογισμού 228.000 και 183.000 ευρώ αντίστοιχα, εντάχθηκε ως νέες πράξεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2014-2020

Νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για τα Κέντρα Υγείας και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας 2014-2020.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου, η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα Κέντρα Υγείας και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, προϋπολογισμού 228.000 και 183.000 ευρώ αντίστοιχα, εντάχθηκε ως νέες πράξεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2014-2020.

Για τα Κέντρα Υγείας, το έργο προβλέπει την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων πολυκάναλων ηλεκτροκαρδιογράφων στο Κέντρο Υγείας Πρίνου και από ένα ακτινογραφικό μηχάνημα στα Κέντρα Υγείας Χρυσούπολης και Ελευθερούπολης.

Για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, το έργο προβλέπει την προμήθεια ενός ακτινολογικού μηχανήματος C-ARM, ενός πολυκάναλου ηλεκτροκαρδιογράφου, ενός υπερηχοτομογράφου γενικής χρήσης και ενός φορητού ακτινογραφικού μηχανήματος.