Νέο ΔΣ για το Παράρτημα Νομού Καβάλας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης

Διαβάστε αναλυτικά τα ονόματα των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαΐου 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Νομού Καβάλας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Αναλυτικά τα μέλη του νέου ΔΣ είναι τα εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Πατρόπουλος
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουφαλιτάκης
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτα Σιρκετζή
Ταμίας: Ειρήνη Ρίζου
Μέλος: Δημήτριος Τζίμας
Μέλος: Παρασκευή Δρακόντη
Μέλος: Γεώργιος Αναστασιάδης