ΠΕ Καβάλας: Μπήκε το διατροφικό επίδομα για τη χρονική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2017

Εντός των επομένων ημερών οι δικαιούχοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα χρήματα που δικαιούνται από τον τραπεζικό λογαριασμό που δήλωσαν στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Από την ΠΑΜ-Θ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνεται ότι οι καταστάσεις πληρωμών του διατροφικού επιδόματος για τη χρονική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2017, έχουν διαβιβαστεί στον φορέα πληρωμής.

Εντός των επομένων ημερών, οι δικαιούχοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα χρήματα που δικαιούνται από τον τραπεζικό τους λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην αρμόδια υπηρεσία της ΠΕ Καβάλας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά το διατροφικό επίδομα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν καθημερινά να επικοινωνούν κατά τις ώρες 07:30-15:30 στο τηλ. 2513503362.