«Πέφτει» άσφαλτος στην 7ης Μεραρχίας! Διαβάστε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν

Η κυκλοφορία δεν θα διακοπεί - Απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας

Όπως είχε γράψει το KAVALA POST (διαβάστε το ρεπορτάζ εδώ), από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 26 Ιουλίου 2017, ο ανάδοχος εργολάβος ξεκίνησε να εκτελεί έργο ασφαλτόστρωσης επί της «πολύπαθης» 7ης Μεραρχίας το οποίο προβλέπει ότι θα «ξυστεί» το οδόστρωμα και θα «πέσει» άσφαλτος σε τέσσερα διαφορετικά «κομμάτια» της οδού, από το ύψος της Λέσχης Ποντίων μέχρι και τον Πυθαγόρα.

Το πρώτο σημείο παρέμβασης των συνεργείων βρίσκεται λίγο πιο κάτω από το «Σίγμα», στο δεξί (όπως «κατεβαίνουμε») ρεύμα κυκλοφορίας. Οι εργασίες θα εκτελούνται εναλλάξ ανά ρεύμα, έτσι ώστε να μη διακόπτεται η κυκλοφορία.

Η απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1.- Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο εθνικό οδικό δίκτυο του Δήμου Καβάλας, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης του οδοστρώματος, ως ακολούθως:
(α) Τη σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήματα της οδού 7ης Μεραρχίας, κατά το χρονικό διάστημα από 26-07-2017 έως 28-07-2017.
(β) Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης στα τμήματα της οδού που εκτελούνται οι προαναφερόμενες εργασίες και μέχρι ολοκλήρωσης αυτών.
-Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δε θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά θα περιορίζεται το πλάτος του κάθε ρεύματος κυκλοφορίας, ανάλογα με το τμήμα του οδοστρώματος στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι εργασίες, σύμφωνα και με την υπάρχουσα σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου του έργου.
-Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά, κατά τις ώρες 07.00-20.00 ανάλογα και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, ενώ μετά το πέρας των εργασιών, με ευθύνη του αναδόχου, θα αποσυρθεί η σήμανση και η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία.
2.- Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους οδηγούς και πεζούς, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).
3.- Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.
4.- Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. σήμανση από την αρμόδια Υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.