Διανομή ροδάκινων από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Μοιράστηκαν 11,5 τόνοι ροδάκινων στους συλλόγους Πολυτέκνων και Τριτέκνων Καβάλας, καθώς και στους πολιτιστικούς συλλόγους Κρηνίδων, Ζυγού και Κρυονερίου

Την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 κατόπιν ενεργειών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας σε συνεργασία με τοπικούς κοινωνικούς φορείς διανεμήθηκαν δωρεάν στην ΠΕ Καβάλας 11,5 τόνοι ροδάκινων.

Τα συγκεκριμένα φρούτα, πολύ καλής ποιότητος, διανεμήθηκαν σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «απόσυρσης προϊόντων» και στήριξης κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων. Η διανομή έγινε στα πλαίσια των κανονισμών (ΕΚ) 543/2011,1308/2013,1165/2017 της ΕΕ που διέπουν την δωρεάν διανομή φρούτων.

Τα φρούτα διανεμήθηκαν δωρεάν στους συλλόγους Πολυτέκνων και Τριτέκνων Καβάλας, καθώς και στους πολιτιστικούς συλλόγους Κρηνίδων, Ζυγού και Κρυονερίου.