Θέλεις να σπουδάσεις Νοσηλευτική στο Νοσοκομείο Καβάλας; Διάβασε όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις εγγραφές στο ΔΙΕΚ του ΓΝΚ - Ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας θα λειτουργήσει κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 το πρώτο και τρίτο Χειμερινό Εξάμηνο της ειδικότητας  «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας», (ΦΕΚ Β’2939 ΑΔΑ:ΩΜΑΝ465ΦΥΟ-Δ7Ψ).
Δυνατότητα εγγραφής στο Α’ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν: οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου καθώς επίσης και οι απόφοιτοι του Β’ Κύκλου ΤΕΕ των ΤΕΛ και ΕΠΑΛ. Δυνατότητα εγγραφής στο Γ’ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι πτυχιούχοι ΕΠΑΣ και ΤΕΕ Κύκλου βοηθών νοσηλευτών.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 1 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Σχετική αίτηση (παραλαμβάνεται από τη Σχολή)
  • Απολυτήριο ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρωτότυπο και φωτοτυπία
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή με την ειδικότητα επαγγέλματα (για την επιλογή στο Γ εξάμηνο)
  • Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους
  • Αποδεικτικό  ΑΜΚΑ

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. (Πρώην Σανατόριο) από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 09:00–13:00. Τηλ. Επικοινωνίας: 2510830454.