Ομιλία Βασίλη Τσιάντου για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Ο Καθηγητής του ΤΕΙ ΑΜ-Θ και πρόεδρος της Μαθηματικής Εταιρίας Καβάλας μίλησε σε ροταριανούς της Καβάλας

Έναν εκλεκτό καλεσμένο ομιλητή είχε η τελευταία τακτική εβδομαδιαία συνάντηση του Ροταριανού Ομίλου Δυτικής Καβάλας. Ο Καθηγητή Μαθηματικών του ΤΕΙ ΑΜ-Θ, Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ ΑΜ-Θ με τίτλο «Διδακτική Παιδαγωγική και Τεχνολογίες Πληροφορίες & Επικοινωνιών» και Πρόεδρος του Παραρτήματος Καβάλας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας Βασίλης Τσιάντος μίλησε στους ροταριανούς με θέμα «Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα: προκλήσεις-προοπτικές».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσιάντος ανέφερε ότι:

  • Στη διασφάλιση ποιότητας, δίδυμος στόχος της λογοδοσίας είναι η συνεχής βελτίωση των ΑΕΙ, καθώς, ανταποκρινόμενα στα κριτήρια της ποιότητας, παρουσιάζουν όλο και καλύτερες επιδόσεις. Άμεσα ωφελούμενοι από τη διαδικασία αυτή είναι οι φοιτητές, η ελληνική οικογένεια και η ελληνική κοινωνία .
  • Άρα, σίγουρα τα ΑΕΙ θα πρέπει να κινούνται με διαφάνεια, διεθνή στάνταρντς και να αξιοποιούν και το τελευταίο ευρώ προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, από την σκληρή οικονομία και στέρηση της οποίας προέρχονται οι πόροι τους.
  • Ασφαλώς, εικόνες εγκατάλειψης, παρακμής, βεβήλωσης δεν ταιριάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και θα πρέπει όλη η ελληνική κοινωνία να βοηθήσει ώστε αρνητικά φαινόμενα βανδαλισμών, κακόγουστων γκράφιτι κλπ. να εκλείψουν.
  • Αναφέρθηκε επίσης ότι δεν πρέπει να νοιαζόμαστε ώστε περισσότεροι φοιτητές να μπουν στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα τελειώνουν και σε μικρό αριθμό ετών και όχι μετά από αρκετά χρόνια, εννοώντας το πρόβλημα των «αιώνιων φοιτητών».
  • Αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί για την συνένωση ΔΠΘ και ΤΕΙ ΑΜΘ, κλπ αιτιολογώντας την προσπάθεια αυτή ότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία ίσως να είναι επιβεβλημένο να μειωθεί ο αριθμός των Ιδρυμάτων.
  • Δεν υπάρχει χώρα με καλά πανεπιστήμια που να μην είναι αναπτυγμένη. Άρα η σχέση ανάμεσα στα δύο είναι υπαρκτή, σημαντική και αλληλένδετη.
Ο πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Δυτικής Καβάλας Βασίλης Μακρής (δεξιά) παραδίδει αναμνηστικό συγχαρητήριο δίπλωμα συμμετοχής στον ομιλητή της βραδιάς