«Βόμβα» για τους Παιδικούς Σταθμούς των δήμων: Ή αποκτούν άδεια ή… «κλείνουν»! [διαβάστε το ΦΕΚ]

Το Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει σε πρώτη φάση έλεγχο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018 και κατόπιν δύο χρόνια προθεσμία για... «συμμόρφωση»

Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αρ. 141 το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 99 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων» το οποίο καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια όλες τις προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις για να μπορέσουν -για πρώτη φορά- να αποκτήσουν άδεια νόμιμης λειτουργίας. Το Διάταγμα «επηρεάζει» -εννοείται- και τους Παιδικούς Σταθμούς του δήμου Καβάλας…
Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ανά την Ελλάδα, μέχρι στιγμής λειτουργούν διαθέτοντας αντί άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τη συστατική πράξη του ΝΠΔΔ ή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου στον οποίο υπάγονται.

Ο δήμος Καβάλας -και συγκεκριμένα το ΝΠΔΔ Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη και Προσχολική Αγωγή- λειτουργεί δέκα (10) Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Επτά (7) εντός του ιστού της πόλης της Καβάλας και τρεις (3) στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ζυγού, Κρηνίδων και Νέας Καρβάλης.

Το ΦΕΚ προβλέπει ότι μετά από διενέργεια αυτοψίας και σύνταξη τεχνικής έκθεσης από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ως προς την επικινδυνότητα του κτιρίου και την καταλληλότητα της χρήσης, οι Παιδικοί Σταθμοί θα πρέπει έως τις 31 Ιουλίου 2018:

  • διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας,
  • διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμοποίησης του κτιρίου,
  • διαθέτουν μισθωτήριο συμβόλαιο σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου ή απόφαση παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητήριο,
  • ελεγχθούν και προσαρμοστούν ανάλογα στις δια- τάξεις των στοιχείων Γ2 και Δ του άρθρου 4,
  • περιφραχθούν οι χώροι κάτω από οικοδομικές προεξοχές ύψους κάτω των 2,20 μ.,
  • ελεγχθεί η ασφάλεια του εξοπλισμού υπαίθριων χώρων,
  • προσαρμοστεί ο αριθμός των φιλοξενούμενων παιδιών στη δυναμικότητα των υπαρχόντων κτιρίων.

Όλες αυτές οι προδιαγραφές-προϋποθέσεις (και άλλες πολλές) δεν αποκλείεται να «γεννήσουν» ανάγκες προσαρμογής-συμμόρφωσης στους Παιδικούς Σταθμούς και της Καβάλας, αφού πρώτα διενεργηθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι.

[ Διαβάστε όλο το ΦΕΚ εδώ ]