14 στειρώσεις αδέσποτων έγιναν μέσα στον Σεπτέμβριο από τον δήμο Καβάλας

Αναλυτικά οι δράσεις που έφερε σε πέρας το αρμόδιο συνεργείο περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του δήμου Καβάλας ανακοίνωσε τα στατιστικά στοιχεία της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τον μήνα Σεπτέμβριο 2017.  Από το αρμόδιο συνεργείο περισυλλογής και διαχείρισης του δήμου Καβάλας έγιναν οι εξής δράσεις:

  • Αντιμετωπίστηκαν οκτώ (8) έκτακτα κτηνιατρικά περιστατικά
  • Έγιναν δεκατέσσερεις (14) στειρώσεις θηλυκών και δύο (2) στειρώσεις αρσενικών αδέσποτων ζώων συντροφιάς  (σκυλιών)

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, όλες οι παραπάνω ενέργειες έγιναν πλέον των καθημερινών εργασιών του συνεργείου δηλαδή: την σίτιση σε διάφορα σημεία αλλά και την φροντίδα, καθαρισμό, κοινωνικοποίηση καθώς και σίτιση στον κλειστό χώρο της προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων που έχει διαμορφωθεί ειδικά.

Επίσης γνωστοποιείται ότι για όλα τα σκυλιά που γίνεται διαχείριση από την πλευρά του δήμου Καβάλας, πραγματοποιείται έλεγχος ύπαρξης microchip με το ειδικό scanner που διαθέτει η Υπηρεσία.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, γίνεται η τοποθέτησή του από τον συνεργαζόμενο κτηνίατρο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται βιβλιάριο υγείας και γίνεται εμβολιασμός (πολλαπλό και αντιλυσσικό εμβόλιο). Με αυτόν τον τρόπο σταδιακά γίνεται η ηλεκτρονική σήμανση και εμβολιασμός όλων των αδέσποτων ζώων του δήμου.